FANDOM   Av: Lord Dunsany
   
   Avgudadyrkaren Pombo hade bett en enkel bön till Ammuz, en viktig bön av en sort som även en avgudabild av elfenben kunde uppfylla utan besvär, och Ammuz hade inte omedelbart uppfyllt den. Pombo hade därför bett till Tharma att denne skulle krossa Ammuz, en gud som stod på vänskaplig fot med Tharma, och därmed hade han brutit mot etiketten bland gudarna. Tharma vägrade att uppfylla den lilla bönen. Pombo bad frenetiskt till alla avguderiets gudar, för även om det var en obetydlig sak, var den mycket viktig för honom. Och gudar som var äldre än Ammuz avvisade Pombos böner, och till och med gudar som var yngre och därmed hade större rykte. Han bad till dem en efter en och alla vägrade att göra som han önskade; och först tänkte han inte alls på den lilla gudomliga etikettregel som han hade brutit mot. När han bad till sin femtionde gudabild, en liten grön jadegud som kineserna känner till, slog det honom plötsligt att alla avgudarna hade sammangaddat sig mot honom. När Pombo upptäckte detta klagade han bittert över att han blivit född, och ropade att han var förlorad. Därefter kunde man se honom i allehanda delar av London i sitt sökande efter antikvitetsbutiker och platser där man sålde avgudabilder av elfenben eller sten, för han levde i London tillsammans med andra av sitt släkte fast han var född i Burma bland dem som dyrkar Ganges som en helig flod. Novemberregniga kvällar kunde hans ansikte skönjas i ljuset från någon butik där han pressade huvudet mot glaset och bad till någon sittande likgiltig gudabild tills polisen jagade bort honom. Och efter stängningsdags återvände han till sitt sjaskiga rum i den del av vår huvudstad där man sällan talar engelska, för att rikta böner till små egna gudabilder. Och när Pombos enkla och viktiga bön avvisades lika mycket av gudabilder i museer, auktionslokaler och butiker, köpte han rökelse och brände det i en brännskål framför sina egna små billiga avgudar medan han spelade på det slags instrument som ormtjusare använder. Fortfarande höll avgudarna fast vid sin etikett.
   Jag vet inte om Pombo kände till denna etikett och ansåg den vara betydelselös i jämförelse med hans behov, eller om hans nu desperata behov fick honom att förlora förståndet, men avgudadyrkaren Pombo grep en påk och blev plötsligt en bildstormare.
   Bildstormaren Pombo begav sig omedelbart bort från sitt hus där hans sönderslagna avgudar fick sopas ut med dammet och därmed blandas med människan, och gick till en ryktbar ärkeavgudadyrkare som högg ut avgudar ur sällsynta stenar och framlade sitt problem för honom. Ärkeavgudadyrkaren som tillverkade sina egna avgudar tillrättavisade Pombo i människans namn för att han hade slagit sönder sina avgudar - "ty har icke människan gjort dem?" sade ärkeavgudadyrkaren; och vad gällde avgudarna talade han länge och insiktsfullt, han förklarade den gudomliga etiketten och hur Pombo hade förbrutit sig mot den och att ingen avgud i världen nu skulle lyssna på Pombos böner. När Pombo hörde detta grät han och klagade bittert och förbannade gudarna av elfenben och gudarna av jade och människans hand som hade skapat dem, men mest av allt förbannade han deras etikett som hade störtat en oskyldig person i olycka, sade han; så att slutligen ärkeavgudadyrkaren som tillverkade sina egna avgudar avbröt sig i arbetet på en avgud av jaspis för en kung som var utled på Wosh, och greps av medlidande med Pombo och förklarade för honom att även om ingen avgud i världen ville lyssna på hans bön, fanns bara ett litet stycke utanför dess kant en viss illa beryktad gud som inte visste något om etikett och som uppfyllde böner som ingen respektabel gud någonsin skulle nedlåta sig till att lyssna på. När Pombo hörde detta tog han två nävar fulla av ärkeavgudadyrkarens skägg och kysste det glädjestrålande, och torkade sina tårar och blev sitt gamla otåliga jag igen. Och han som i jaspis snidade Woshs efterträdare förklarade att det i byn vid världens ände, längst bort på Sista gatan, finns ett hål strax intill trädgårdsmuren som man kan tro är en brunn, men om man sänker sig ner i hålet med händerna på kanten och trevar med fötterna tills de finner en avsats, är det första steget på en trappa som leder ner till världens kant. "Försåvitt människorna vet kanske den trappan har ett syfte och till och med ett nedersta trappsteg", sade ärkeavgudadyrkaren, "men det är meningslöst att diskutera trappans nedre delar." Då klapprade Pombos tänder, för han fruktade mörkret, men han som tillverkade sina egna avgudar förklarade att denna trappa alltid badade i det svaga blå skimmer i vilket världen roterar. "Sedan", sade han, "ska du gå förbi det Ensamma Huset och under den bro som leder från Huset till Ingenstans och vars syfte man inte kan ana något om; därefter förbi blomsterguden Maharrion och hans överstepräst, som varken är fågel eller katt; och sedan kommer du till den lille avguden Duth, den illa beryktade gud som kan uppfylla din bön." Och han återgick till att snida sin avgud av jaspis åt kungen som var utled på Wosh; och Pombo tackade honom och gick sjungande därifrån, för han trodde att han, som han brukade säga, "hade gudarna i säcken."
   Det är lång väg från London till världens ände och Pombo hade inga pengar kvar; ändå promenerade han fem veckor senare på Sista gatan; men hur han lyckades ta sig dit vill jag inte berätta, för det var inte helt hederligt. Och Pombo fann brunnen längst bort i trädgården bakom det sista huset vid Sista gatan, och många tankar for genom hans huvud när han klamrade sig fast vid brunnskanten, men den främsta av alla dessa tankar var den som sade att gudarna skrattade åt honom genom munnen på sin profet ärkeavgudadyrkaren, och den tanken hamrade i hans huvud till det smärtade lika mycket som hans handleder... och då hittade han trappsteget.
   Och Pombo vandrade nedåt. Där fanns mycket riktigt det ljusskimmer i vilket världen roterar, och i fjärran skimrade bleka stjärnor; när han vandrade nedåt syntes inget framför honom utom detta sällsamma blå hav av ljusskimmer med dess mångfald av stjärnor, och kometer som stormade genom det på väg bort och, kometer som var på hemväg. Och sedan såg han ljusen på bron till Ingenstans, och plötsligt stod han i skenet från det Ensamma Husets bländande upplysta salongsfönster; och han hörde röster där som uttalade ord, och rösterna var inte på något sätt mänskliga, och om det inte vore för hans bittra behov skulle han ha skrikit och flytt. Halvvägs mellan rösterna och Maharrion, som han nu såg stå lutad ut från världen omvärvd av regnbågslysande strålglans, skymtade det egendomliga grå skepnad som varken är katt eller fågel. När Pombo tvekade, rysande av fruktan, hörde han att rösterna blev starkare inne i det Ensamma Huset, och han smög sig nu några steg nedåt och rusade sedan förbi skepnaden. Skepnaden såg uppmärksamt på Maharrion som slungade ut bubblor, vilka var och en är en vårtid i okända stjärnbilder, för att kalla hem svalorna till sällsamma trakter, såg på honom utan att ens kasta en blick på Pombo, och såg honom kasta ner i Linlunlarna, den flod som rinner upp vid världens kant, det gyllene pollen som sötar flodens svall och förs bort från världen för att glädja stjärnorna. Och där framför Pombo syntes den lille illa beryktade gud som inte visste något om etikett och som uppfyllde böner som avvisas av alla respektabla gudar. Och jag vet inte om anblicken av honom gjorde Pombo alltför upprörd, eller om hans behov var större än han kunde bära så det drev honom alltför hastigt nedåt, eller om, vilket var troligare, han sprang alltför snabbt förbi skepnaden, och det gör ingen skillnad för Pombo; i alla händelser kunde han inte stanna, så som han hade planerat, i bedjande ställning vid Duths fötter, utan han sprang förbi honom nerför de avsmalnande trappstegen och klöste i den släta klippan tills han föll ut från världen så som vi, när hjärtat hoppar över ett slag, faller i drömmen och vaknar med ett förfärligt ryck; men det blev inget uppvaknande för Pombo, som fortfarande faller vidare mot de likgiltiga stjärnorna, och hans öde är detsamma som Sliths.
   
   Ur: "Huset vid världens kant", översatt av Sam J Lundwall 1989, novellen först publicerad i: The Book of Wonder, The Last Book of Wonder 1912 och 1916
   
   

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki