FANDOMAv: Cordwainer Smith

   Hon fick sin lön för allt som-hon-gjort,
   klockan tystat det har hon gjort,
   men sin kärlek hon gav för fort.
   Var är nu lönen för allt-hon-gjort?

      - ur Balladen om den förlorade K'mell

   Hon var en flickiflicka och de var äktmänniskor, skapelsens herrar, men hon satte sitt förstånd mot deras och hon segrade. Det hade aldrig hänt förut, och det kommer då aldrig att hända igen, men hon segrade faktiskt. Hon var inte ens av människoätt. Hon kom av kattstam, fastän hon utåt sett var människa, och det förklarar K:et i hennes namn. Hennes far hette K'mackintosh och hon hette K'mell. Hon tog hem sina stick mot Instumentalitetens lagliga och församlade Lorder.
   Alltihop hände i Jordhamn, störst bland byggnader, minst bland städer, som höjer sig tjugofem kilometer upp i luften vid västra randen av jordens Mindre hay.
   Jestocost hade ett kontor utanför fjärde slussporten.


I


   Jestocost tycke om morgonsolen, vilket de flesta av Instrumentalitetens andra Lorder inte gjorde, och följaktligen behövde han inte anstränga sig för att få behålla det kontor och de lägenheter han valt ut. Hans huvudkontor
   var nittio meter djupt, tjugo meter högt, tjugo meter brett. Innanför det låg den 'fjärde slussporten', nästan tusen hektar stor. Den var formad som en spiral, som en gigantisk snäcka. Hur stor Jestocosts lägenhet än var, var den bara ett litet fack i isoleringen runt Jordhamnens rand. Jordhamn höjde sig som ett ofantligt vinglas, sträckte sig från magman till den övre atmosfären.
   Jordhamn hade byggts under mänskligheten mest mekaniskt utsvävande epok. Fastän människor haft atomraketer sedan den sammanhängande historiens begynnelse, hade de utnyttjat kemiska raketer för att lasta de interplanetära jondrivna och atomdrivna farkosterna och för att bygga de fotopiska segelskeppen för de interstellära kryssningarna. Otåliga över att behöva föra upp föremål bit för bit i skyn hade människorna utarbetat en miljardtonsraket, bara för att upptäcka att den krossade landskap när den landade. Daimonerna - människor av jordiskt ursprung som återvände från någonstans bortom stjärnorna - hade hjälpt människorna att bygga sin Jordhamn av klimatsäkert, rostfritt, tidsbeständigt och påfrestningsbeständigt material. Sedan hade de försvunnit och aldrig återvänt.
   Jestocost såg sig ofta om i lägenheten och undrade hur det kunde ha varit när vitglödande gas, dämpad till en viskning, böljade ut ur slussporten in i hans egen kammare och i de sextiotre andra likadana kamrarna. Nu hade han en bakre vägg av tunga träbjälkar, och själva slussporten var en väldig grotta där några få vilda varelser bodde. Ingen behövde längre så mycket utrymme. Rummen var användbara, men slussporten fyllde ingen funktion. Planoformskeppen viskade in från stjärnorna; det var av juridiska skäl praktiskt för dem att landa i Jordhamn, men de gav inga ljud ifrån sig och några heta gaser förekom inte längre.
   Jestocost såg på de höga molnen långt under sig och talade för sig själv. "En vacker dag. Fin luft. Inga problem. Bäst att äta."
   Jestocost talade ofta för sig själv. Han var individualist, närapå excentriker. Som ledamot av mänsklighetens högsta råd hade han problem, men de var inga personliga problem.
   Han ägde en Rembrandt som hängde över hans säng - den enda kända Rembrandtmålningen i världen, liksom han kanske var den enda människa som förmådde uppskatta en Rembrandt. På sin bakre vägg hade han hängt gobelänger från ett glömt imperium. Varje morgon spelade solen en högstämd opera för honom, dämpade och lyste upp och förändrade färgerna så att han nästan kunde föreställa sig att den forna tiden med sina motsättningar, sina mord och sin dramatik hade återvänt till jorden. I en låst låda invid sängen förvarade han en bok med Shakespeares dramer, en bok med Colegroves verk och två sidor ur Uppenbarelseboken. Bara fyrtiotvå människor i universum kunde läsa urengelska, och han var en av dem. Han drack vin som han lät sina egna robotar tillverka i hans egna vingårdar längs Solnedgångskusten. Kort sagt var han en man som ordnat hela sitt liv så bekvämt, så egoistiskt och så väl på det personliga planet att han på det officiella planet kunde skänka generöst och opartiskt av sina talanger.
   När han vaknade den här speciella morgonen hade han inte en aning om att en vacker flicka skulle bli hjälplöst förälskad i honom - att han efter över hundra års erfarenhet av regerande skulle upptäcka en andra regering på jorden, lika stark och nästan lika uråldrig som den han själv tillhörde - att han med glatt mod skulle kasta sig huvudstupa in i konspirationer och fara för att stödja en sak han bara delvis förstod. Allt detta doldes barmhärtigt för honom av tiden, så att det enda han grubblade över när han vaknade var om han skulle eller inte skulle dricka ett litet glas vitt vin till frukost. Den etthundrasjuttiotredje dagen varje år såg han alltid till att äta ägg. De var en sällsynt läckerhet, och han ville inte skämma bort sig genom att äta för många, men inte heller beröva sig njutningen och kanske glömma den genom att inte äta några alls. Han tassade runt i rummet och muttrade: "Vitt vin? Vitt vin?"
   K'mell var på väg in i hans liv, men han visste inte om det. Ödet hade bestämt att hon skulle segra, men den delen av saken kände hon inte ens själv till.
   Ända sedan mänskligheten gått igenom Människans
   Åter upptäckande, när man på nytt infört regeringar, pengar, dagstidningar, skilda språk, sjukdom och då och då död, hade man fått leva med problemet med undermänniskorna - människor som inte var mänskliga, bara formade till människor men härstammade från de jordiska djurarterna. De kunde tala, sjunga, läsa, skriva, arbeta, älska och dö, men de omfattades inte av mänsklig lag, som helt enkelt benämnde dem 'homunculi' och gav dem en juridisk status som påminde om robotars eller djurs. Verkliga människor från bortom jorden kallades alltid 'hominider'.
   De flesta av undermänniskorna skötte sina arbeten och godtog sin status som halvt förslavade utan att ifrågasätta den. Några blev berömda - K'mackintosh hade varit den första jordvarelse som klarat femtio meter i längdhopp under normal gravitation. Hans bild återgavs på tusen världar. Hans dotter, K'mell, var flickiflicka och förtjänade sitt levebröd på att välkomna människor och hominider från yttervärldarna och få dem att känna sig hemma när de nådde jorden. Privilegiet att få arbeta i Jordhamn hade hon, men också plikten att arbeta mycket hårt utan att kunna leva särskilt väl. Människor och hominider hade levt såpass länge i ett överflödssamhälle att de inte visste vad det innebar att vara fattig. Men Instrumentalitetens Lorder hade beslutat att undermänniskorna - som kom av djurstam - skulle leva med den Gamla Världens ekonomiska system; de måste ha sina egna pengar för att betala sina bostäder, sin mat, sina ägodelar och sina barns utbildning. Gick de i konkurs fick de söka sig till Fattighuset, där de blev smärtfritt dödade med gas.
   Det var uppenbart att mänskligheten, efter att äntligen ha löst alla sina egna grundläggande problem, inte var riktigt redo att oberoende av hur mycket de förändrats låta jordens djur få full jämställdhet med människan.
   Lord Jestocost, som var den sjunde att bära sitt namn, opponerade sig mot den politiken. Han var en man som ägde föga kärlek och ingen fruktan, som saknade maktlystnad och var hängiven sitt arbete: men regerande kan frammana en passion lika djup och utmanande som kärlek. Att i två hundra år vara förvissad om att ha rätt men ständigt bli nedröstad hade i Jestocost ingjutit en ursinnig längtan efter att genomdriva sin övertygelse.
   Jestocost var en av de få äktmänniskor som trodde på undermänniskornas rätt. Han trodde inte att mänskligheten någonsin skulle komma sig för med att sona sina uråldriga orättvisor om inte undermänniskorna själva ägde några av maktens redskap - vapen, sammansvärjningar, rikedom och (framför allt) organisationer som kunde utmana människan. Han var inte rädd för uppror, men han törstade efter rättvisa med en längtansfull besatthet som överröstade alla andra hänsyn.
   När Instrumentalitetens Lorder fick höra att det ryktades om en konspiration bland undermänniskorna, överlät de åt robotpolisen att undersöka saken.
   Det gjorde inte Jestocost.
   Han upprättade en egen polisstyrka sammansatt av undermänniskor, i hopp om att rekrytera fiender som skulle inse att han var en vänligt sinnad fiende och som i sinom tid skulle sätta honom i förbindelse med undermänniskornas ledare.
   Existerade de ledarna var de listiga. Visade kanske en flickiflicka som K'mell någonsin ens den minsta antydan om att hon var spjutspetsen på ett nät av agenter som trängt ända in i Jordhamn självt? Existerade de, måste de vara mycket, mycket försiktiga. De telepatiska övervakarna, både robotar och människor, bevakade genom slumpmässiga stickprov varje tankevåglängd. Inte ens datorerna visade något mer betydelsefullt än osannolika mängder lycka i sinnen som utåt sett inte hade något skäl att vara lyckliga.
   När hennes far dog, den mest berömde kattatlet som undermänniskorna någonsin frambringat, fick Jestocost sin första konkreta ledtråd.
   Han gick själv till begravningen, då kroppen packades in i en israket för att skjutas ut i rymden. De sörjande var grundligt blandade med de nyfikna. Idrotten spänner över nationsgränser, rasgränser, världsgränser, artgränser. Där fanns hominider; äktmänniskor, till hundra procent mänskliga, men deras utseende var groteskt och frånstötande eftersom de eller deras förfäder genomgått kroppsmodifikationer för att kunna utstå livsvillkoren på tusen världar.
   Där fanns också undermänniskor, de djurbaserade 'homunculi', de flesta i arbetskläder, och de såg mer mänskliga ut än människorna från de yttre världarna. Inga av dem tilläts nå vuxen ålder om de var mindre än hälften så stora som människor, eller mer än sex gånger så stora som människor. De måste alla ha mänskliga drag och godtagbart mänskliga röster. Straffet för den som inte blev godkänd i deras småskolor var döden. Jestocost såg ut över folkmängden och undrade för sig själv: "Vi har uppställt som norm den hårdaste sortens överlevnad åt de här människorna, och vi ger dem den mest ohyggliga av alla motivationer, livet självt, som absolut villkor för deras framgångar. Vilka idioter vi är om vi inte inser att de kommer att komma ikapp oss!" Äktmänniskorna i gruppen verkade inte dela hans synsätt. De föste överlägset undermänniskorna ur vägen med sina käppar, trots att det var en undermänniskas begravning, och björn-människorna, tjur-människorna, kattmänniskorna och de andra drog sig genast ur vägen och babblade fram sina ursäkter.
   K'mell stod intill sin fars iskalla kista.
   Jestocost inte bara betraktade henne; hon var skön att betrakta. Han begick en handling som vore oanständig för en vanlig medborgare men som tilläts en av Instrumentalitetens Lorder: han kikade hennes tankar.
   Och då fann han något som han inte väntat sig.
   När kistan for iväg ropade hon: "Ee-telly-kelly, hjälp mig! hjälp mig!"
   Hon hade tänkt fonetiskt, inte i skrift, och allt han hade att söka utifrån var ljudet.
   Jestocost hade inte blivit en av Instrumentalitetens Lorder utan att vara dristig. Hans hjärna var snabb, för snabb för att vara verkligt intelligent. Han tänkte i helheter, inte logiskt. Han beslöt sig för att tvinga på flickan sin vänskap.
   Han beslöt sig för att invänta ett lägligt ögonblick, men ändrade sig sedan vad tidpunkten beträffade.
   När hon gick hemåt efter begravningen trängde han sig in i kretsen av sörjande vänner, undermänniskor som försökte skydda henne från ohyfsade men välmenande idrottsentusiasters beklagande ord.
   Hon kände igen honom och visade en passande respekt. "Ers nåd, jag väntade mig inte att finna er här. Kände ni min far?"
   Han nickade allvarligt och uttalade välljudande ord av tröst och sorg, ord som frambringade ett mumlande av uppskattning både från människor och undermänniskor.
   Men med vänstra handen, som hängde slapp utefter hans sida, gjorde han den eviga signalen för fara! fara! som Jordhamns besättning utnyttjade — en upprepad knackning med tummen mot tredje fingret — när de måste få varandra att vara på sin vakt men inte ville oroa de passerande besökarna från andra världar.
   Hon var så upprörd att hon nästan förstörde alltihop. Medan han fortfarande malde fram sitt skenheliga dubbelbottnade prat, ropade hon med hög, klar röst:
   "Menar ni mig?"
   Och han fortsatte med sina kondoleanser: "...ja, jag menar verkligen dig, K'mell, när jag talar om vem som med störst rätt kan bära din fars namn. Det är till dig vi vänder oss i denna stund av gemensam sorg. Vem annan än dig kunde jag mena när jag säger att K'mackintosh aldrig gjorde något till hälften och dog ung till följd av sitt eget kompromisslösa samvete. Farväl, K'mell, nu återvänder jag till mitt kontor."
   Hon anlände fyrtio minuter efter honom.


II


   Han tog genast emot henne och studerade hennes ansikte. "Det här är en viktig dag i ditt liv"
   "Ja, ers nåd, en sorgens dag."
   "Jag tänker inte," sade han, "på din fars död och begravning. Jag talar om den framtid vi alla måste vända oss mot. Och just nu består den av dig och mig."
   Hennes ögon vidgades. Hon hade aldrig kunnat tro att han var den sortens man. Han var en myndighetsperson som rörde sig fritt runt Jordhamn, som ofta tog emot betydelsefulla besökare från andra världar och som höll ett öga på ceremonibyrån. Hon ingick i mottagningsgruppen, de gånger en flickiflicka behövdes för att lugna ned någon uppretad resenär eller för att uppskjuta något gräl. Liksom geishorna i forntidens Japan hade hon ett hedervärt yrke; hon var ingen dålig flicka utan en professionellt flirtande värdinna. Hon stirrade på Lord Jestocost. Han såg inte ut som om han menat något opassande personligt. Men, tänkte hon, man vet aldrig med människor.
   "Du känner människorna," sade han och överlämnade initiativet åt henne.
   "Jag antar det," sade hon. Hennes ansikte såg egendomligt ut. Hon började ge honom leende nummer 3 (synnerligen intagande) som hon lärt sig i flickiflickskolan. När hon insåg att det var fel försökte hon le normalt mot honom. Det kändes som om hon givit honom en grimas.
   "Se på mig," sade han, "och avgör om du kan lita på mig. Jag tänker ta bägge våras liv i mina händer."
   Hon såg på honom. Vad kunde det finnas för tänkbart ämne som var gemensamt för honom, en av Instrumentalitetens Lorder, och henne, en underflicka? De hade aldrig haft någonting gemensamt. De skulle aldrig få det.
   Men hon stirrade på honom.
   "Jag vill hjälpa underfolket."
   Han fick henne att blinka. Det var en grov inledning, för det mesta en som åtföljdes av ett mycket vulgärt närmande. Men hans ansikte var upplyst av allvar. Hon väntade.
   "Ditt folk har inte tillräcklig politisk makt för att ens tala med oss. Jag tänker inte förråda äktmänskligheten, men jag är villig att ge er sida en fördel. Har ni större möjligheter att förhandla med oss kommer det i långa loppet att betyda större trygghet för alla former av liv"
   K'mell stirrade i golvet. Hennes röda hår var mjukt som pälsen på en persiankatt. Det fick hennes huvud att se ut som om det badade i eld. Hennes ögon såg mänskliga ut, frånsett att de kunde reflekterade ljuset som träffade dem; irisarna hade den uråldriga kattens djupgröna färg. När hon såg rätt på honom, snett uppåt, kände han hennes blick som ett slag. "Vad vill ni att jag skall göra?"
   Han stirrade tillbaka på henne. "Iaktta mig. Betrakta mitt ansikte. Är du säker, verkligen säker på att jag inte vill ha något av dig personligen?"
   Hon såg förbryllad ut. "Vad skulle någon vilja ha av mig personligen'? Jag är en flickiflicka. Jag är inte det minsta betydelsefull, och jag har inte mycket till utbildning. Ni vet redan mer än jag någonsin kommer att veta, ers nåd."
   "Det är möjligt," sade han och iakttog henne.
   Hon slutade känna sig som en flickiflicka och började känna sig som en medborgare. Det gjorde henne illa till mods.
   "Vem," sade han med en röst som var full av allvar, "är din egen ledare?"
   "Rådsmedlem Teadrinker, ers nåd. Han är ansvarig för alla utomvärldsliga besökare." Hon såg värderande på Jestocost . Han såg fortfarande inte ut som om han försökte föra henne bakom ljuset.
   Han såg en smula besviken ut. "Jag menar inte honom. Han ingår i min egen stab. Vem är ledare för undermänniskorna?"
   "Det var min far, men han är död."
   Jestocost sade: "Ursäkta min oartighet. Var snäll och sitt ned. Men jag menar inte honom heller."
   Hon var så trött att hon satte sig ned i stolen med en oskuldsfull förföriskhet som skulle fått vilken vanlig man som helst att tappa fattningen för resten av dagen. Hon hade flickiflickiga kläder, som var tillräckligt lika det normala modet för att förefalla tilltalande moderna när hon stod upp. Men i konsekvens med hennes yrke var hennes kläder formgivna för att vara oväntat och provokativt avslöjande när hon satt ned — inte så att de avslöjade tillräckligt mycket för att chockera någon genom sin vulgaritet, men uppslitsade, ringade och skurna på ett sådant sätt att de erbjöd långt mer visuell stimulans än någon kunnat vänta sig.
   "Jag måste be dig dra ihop kläderna lite," sade Jestocost
   med plötsligt klinisk röst. "Fast jag är myndighetsperson är jag fortfarande man, och det här samtalet är viktigare både för dig och mig än någon distraktion skulle kunna vara."
   Hans ton skrämde henne en smula. Hon hade inte avsett att utmana honom. Eftersom begravningen ägt rum samma dag avsåg hon ingenting alls; kläderna var av den enda sort hon hade.
   Allt det läste han i hennes ansikte.
   Målmedvetet återvände han till sitt ämne.
   "Unga dam, jag frågade om er ledare. Du talar om din chef och om din far. Jag vill fortfarande veta vem som är er ledare."
   "Jag förstår inte," sade hon, på gränsen till en snyftning, "jag förstår inte."
   I så fall, tänkte han för sig själv, måste jag prova ett vågspel. Han stötte till med den mentala dolken, drev nästan sina ord som stål rätt in i ansiktet på henne. "Vem..." sade han långsamt och iskallt, "är... Ee... telly... kelly?"
   Flickans ansikte hade varit gräddvitt, blekt av sorg. Nu blev hon kritvit. Hon vred sig bort från honom. Hennes ögon glödde som tvillingeldar.
   Hennes ögon... som tvillingeldar.
   (Ingen underflicka, tänkte Jestocost raglande, skulle kunna hypnotisera mig.)
   Hennes ögon... var som kalla eldar.
   Rummet bleknade omkring honom. Flickan försvann. Hennes ögon blev en enda vit, kall eld.
   Innesluten i den elden stod en mansgestalt. Hans armar var vingar, men vid vingarnas armbågar växte mänskliga händer. Hans ansikte var klart, vitt, kallt som marmorn i en uråldrig staty; hans ögon var ogenomskinligt vita. "Jag är E'telekeli. Ni kommer att tro på mig. Ni får tala med min dotter K'mell."
   Bilden bleknade.
   Jestocost såg flickan sitta i onaturlig ställning på stolen och blint stirra rätt igenom honom. Han var nära att skämta om hennes hypnotiska förmåga då han såg att hon fortfarande var i djup hypnos också sedan han själv släppts fri.
   Hon hade stelnat och på nytt hade hennes kläder fallit upp i sin planerade vårdslöshet. Effekten var inte stimulerande; den var outsägligt patetisk, som om någon olycka drabbat ett vackert barn. Han talade till henne.
   Han talade till henne, men utan att egentligen vänta sig något svar.
   "Vem är du?" sade han till henne för att testa hennes hypnos.
   "Jag är han vars namn aldrig uttalas högt," sade flickan i en skarp viskning. "Jag är han vars hemlighet du har utrönat. Jag har präglat min bild och mitt namn i dina tankar."
   Jestocost duellerade inte med spöken. Han beslöt sig snabbt. "Kan du granska mina tankar medan jag ser dig om jag öppnar det för dig? Är du skicklig nog att göra det?"
   "Jag är mycket skicklig," väste rösten i flickans mun.
   K'mell reste sig och lade sina bägge händer på hans axlar. Hon såg in i hans ögon. Han såg tillbaka. Trots att han själv var en stark telepat var Jestocost inte förberedd på den enorma tankekraft som strömmade ut ur henne.
   Se in i mina tankar, befallde han, men granska enbart det som rör undermänniskor.
   Jag ser det, tänkte det förnuft som fanns bortom K'mell.
   Ser du vad jag vill göra för undermänniskorna?
   Jestocost hörde flickan andas tungt medan hennes förnuft tjänade som länk till hans. Han försökte förbli lugn så att han skulle kunna se vilken del av hans förnuft som blev genomsökt. Hittills har allt gått bra, tänkte han. Men att det kan finnas en sådan intelligens här på jorden — utan vi som tillhör Lorderna ens känner till den!
   Flickan hackade fram ett torrt litet skratt.
   Jestocost tänkte till förnuftet, Ursäkta. Fortsätt bara.
   Den här planen ni har — tänkte det främmande förnuftet — får jag se mer av den?
   Det finns inte mer.
   , sade det främmande förnuftet, ni vill att jag skall tänka åt er. Kan ni ge mig de nycklar i Banken och Klockan som har att göra med förintelsen av undermänniskor?
   Lyckas jag någonsin få tag på dem skall ni få informationsnycklarna, tänkte Jestocost, men inte kontrollnycklarna och inte huvudnyckeln till Klockan.
   Låt gå för det, tänkte det andra förnuftet, och vad väntar ni er i betalning för dem?
   Att ni stöder min politik inför Instrumentaliteten. Att ni om ni förmår ser till att undermänniskornas krav är rimliga när tiden för förhandlingar kommer. Att ni ser till att alla följande överenskommelser upprätthålls hedervärt och med god tro. Men hur skall jag få tag på nycklarna? Det skulle ta mig ett år att själv beräkna fram dem.
   Låt flickan granska en gång, tänkte det främmande förnuftet, så skall jag finnas bakom henne. Är det rimligt?
   Rimligt, tänkte Jestocost.
   Ska vi bryta? tänkte förnuftet.
   Hur länkas vi igen? tänkte Jestocost tillbaka.
   Som tidigare. Genom flickan. Uttala aldrig mitt namn. Låt bli att ens tänka det om ni förmår. Ska vi bryta?
   Bryt! tänkte Jestocost.
   Flickan, som hållit honom i axlarna, drog hans ansikte emot sig och kysste honom hårt och varmt. Han hade aldrig tidigare rört vid någon undermänniska, och det hade aldrig fallit honom in att han skulle kunna komma att kyssa en. Det var behagligt, men han tog hennes armar från halsen, vände henne halvt runt och lät henne luta sig emot honom.
   "Pappa!" suckade hon lyckligt.
   Plötsligt stelnade hon till, såg på hans ansikte och rusade mot dörren. "Jestocost!" ropade hon. "Lord Jestocost! Vad gör jag här?"
   "Du har gjort din plikt, min flicka. Du kan gå."
   Hon snubblade tillbaka in i rummet. "Jag mår illa," sade hon. Hon kräktes på hans golv.
   Han tryckte på knappen som tillkallade städroboten och slog handen i skrivbordet för att få kaffe.
   Hon kopplade av och talade om hans förhoppningar för undermänniskorna, Hon stannade en timme. När hon gick hade de en plan. Ingen av dem hade nämnt E'telikeli, ingen hade öppet uttalat några syften. Hade avlyssnarna hört på skulle de inte ha funnit en enda mening eller något enda stycke som var misstänkt.
   När hon hade gått såg Jestocost ut genom fönstret. Han såg molnen långt under sig och han visste att världen där nere låg i skymning. Han hade planerat att hjälpa undermänniskorna och han hade mött krafter om vars existens den organiserade mänskligheten inte hade minsta aning eller misstanke. Han hade mer rätt än han ens själv hade trott. Han måste fortsätta till slutet.
   Men som sin förbundne - K'mell själv!
   Hade det någonsin funnits någon sällsammare diplomat i världarnas historia?


III


   Inom mindre än en vecka hade de beslutat vad de skulle göra. Det var vid Instrumentalitetens Lorders Råd de skulle verka - vid själva hjärncentrum. Risken var stor, men hela arbetet kunde utföras på några få minuter om det utfördes vid Klockan själv.
   Det var sådant här som intresserade Jestocost.
   Han visste inte att K'mell iakttog honom med två skilda facetter av sitt förnuft. Den ena delen av henne var hans alerta och entusiastiska medkonspiratör, totalt i samförstånd med de revolutionära syften de båda var hängivna. Den andra sidan hos henne var - kvinnlig.
   Hon ägde en kvinnlighet som var mer äkta än någon mänsklig kvinnas. Hon visste värdet av sitt intränade leende, sitt praktfullt skötta röda hår med dess otänkbart mjuka struktur, sin smidiga unga figur med de fasta brösten och förföriska höfterna. Hon visste ned till sista millimetern vilken effekt hennes ben hade på mänskliga män. Äktmänniskor undanhöll henne få hemligheter. Männen förrådde sig genom sin ouppfylleliga åtrå, kvinnorna genom sin oförträngbara svartsjuka. Men framför allt förstod hon människor genom att själv inte vara en. Hon måste lära sig genom att imitera, och imitation är något medvetet. Tusen små ting som vanliga kvinnor tog för givna, eller tänkte på bara en gång under sin livstid, var för henne föremål för inträngande och eftertänksamma studier. Hon var flicka till yrket; hon var människa via assimilation: till sin genetiska natur var hon en nyfiken katt. Nu höll hon på att förälska sig i Jestocost, och hon visste det.
   Inte ens hon insåg att romansen en gång skulle läcka ut som rykte, förstoras till legend; destilleras till romantik. Hon hade ingen tanke på den ballad om henne själv som skulle inledas med de rader som långt senare blev berömda:

   Hon fick sin lön för allt som-hon-gjort,
   klockan tystat det har hon gjort,
   men sin kärlek hon gav för fort.
   Var är nu lönen för allt-hon-gjort?


   Allt detta låg i framtiden, och hon kände inte till det.
   Hon kände till sitt förflutna.
   Hon mindes den utomjordiske furste som vilat huvudet i hennes knä, och som medan han till farväl läppjat på sitt mottglas hade sagt:
   "Det är lustigt, K'mell, du är inte ens någon människa och du är den mest intelligenta människa jag träffat på det här stället. Vet du att det gjort min planet fattig att sända mig hit? Och vad har jag åstadkommit här? Ingenting, ingenting och tusen gånger ingenting. Men tag dig i stället. Hade du styrt jordens regering skulle jag ha fått vad mitt folk behöver, och samtidigt skulle den här planeten ha blivit rikare. Människohem, kallar de den. Jag ger inte ett vit- ten för deras Människohem! Den enda klyftiga person som finns där är en honkatt!"
   Han drog fingrarna runt hennes vrist. Hon rörde sig inte. Det ingick i gästfriheten, och hon hade sina egna sätt att se till att gästfriheten inte gick för långt. Jordpolisen hade ögonen på henne; för polisen var hon en bekvämlighetsinrättning för utomjordiska människor, jämförbar med de mjuka stolarna i Jordhamns foajéer eller dricksfontänerna med syratillsatt vatten för de främlingar som inte stod ut med jordens smaklösa vatten. Man väntade sig inte att hon skulle ha känslor eller bli engagerad. Hade hon någonsin förorsakat några klagomål skulle de ha bestraffat henne brutalt, som de ofta straffade djur eller undermänniskor, eller också skulle de (efter en kort, formell förhandling utan möjligheter att överklaga) ha förintat henne, så som lagen tillät och sedvänjan uppmuntrade.
   Hon hade kysst tusen män, kanske femtonhundra. Hon hade fått dem att känna sig välkomna och innan de for hade hon plockat av dem deras klagomål eller hemligheter. Det var hennes arbete, känslomässigt tröttsamt men intellektuellt mycket stimulerande. Ibland fick det henne att skratta när hon betraktade de mänskliga kvinnorna med sina uppåtriktade nästippar och högdragna sätt och insåg att hon visste mer om de män som tillhörde de mänskliga kvinnorna än de mänskliga kvinnorna själva någonsin fick veta.
   En gång hade en poliskvinna behövt ta en närmare titt på två pionjärer från Nya Mars. K'mell hade fått uppgiften att hålla mycket noga reda på dem. När poliskvinnan läst ut rapporten hade hon sett på K'mell och hennes ansikte hade varit förvridet av svartsjuka och sedesamt ursinne.
   "Katt kallar du dig! Katt! Du är en sugga, du är en hynda, du är ett djur. Du arbetar kanske för jorden, men inbilla dig aldrig att du är lika god som en människa. Jag tycker att det är brottsligt av Instrumentaliteten att låta monster som du ta emot äktmänniskor Utifrån! Jag kan inte hindra det. Men måtte Klockan hjälpa dig, flicka, om du någonsin rör vid någon äkta jordman! Om du ens kommer i närheten av någon! Om du någonsin försöker dig på någonting här! Förstår du mig?"
   "Ja, damen", hade K'mell sagt. Inom sig hade hon tänkt: "Den stackarn kan varken välja kläder eller sköta håret. Inte konstigt att hon ogillar den som lyckas se vacker ut."
   Kanske trodde poliskvinnan att hennes nakna hat skulle chockera K'mell. Det gjorde det inte. Undermänniskor var vana vid hat, och det var inte värre naket än när det kläddes i artigheter och smög sig på dem som gift. De måste leva med det.
   Men nu hade allt förändrats.
   Hon hade förälskat sig i Jestocost.
   Älskade han henne?
   Omöjligt. Nej, inte omöjligt. Olagligt, osannolikt, oanständigt - ja, allt det, men inte omöjligt. Visst måste han känna något av hennes kärlek.
   Gjorde han det visade han inga tecken på det.
   Människor och undermänniskor hade förälskat sig många gånger förr. Undermänniskorna blev alltid utplånade och äktmänniskorna blev hjärntvättade. Det fanns lagar mot den sortens beteenden. Människornas forskare hade skapat undermänniskorna, hade givit dem egenskaper som äktmänniskor saknade (femtiometershoppet, telepaten tre kilometer under markytan, sköldpaddsmannen som väntar i tusen år vid en nödutgång, komannen som utan belöning vakar över sin port), och forskarna hade dessutom givit många av undermänniskorna mänsklig form. Det var mest praktiskt så. Det mänskliga ögat, den femfingrade handen, människans storlek - allt det var praktiskt av tekniska orsaker. Genom att ge undermänniskorna ungefär samma storlek och form som människor eliminerade forskarna behovet av två eller tre eller ett dussin olika uppsättningar möbler. Den mänskliga formen var god nog åt dem alla.
   Men de hade glömt det mänskliga hjärtat.
   Och nu hade hon, K'mell, förälskat sig i en man, en äktman gammal nog att kunna vara hennes egen fars farfar. Men hon kände sig inte det minsta dotterlig gentemot honom. Hon mindes att hon med sin egen far hade upplevt ett otvunget kamratskap, en oskuldsfull och direkt tillgivenhet som dolt det faktum att han varit långt mer kattlik än hon var. Mellan dem fanns en värkande avgrund av för alltid outtalade ord - av det som ingen av dem riktigt kunde säga, kanske av det som inte alls kunde sägas. De stod så nära varandra att de inte kunde komma närmare. Det skapade ett väldigt avstånd, som var hjärtskärande men omöjligt att nämna. Men hennes far hade dött, och nu fanns denne äktman här, med all sin godhet -
    "Just så är det", viskade hon för sig själv, "med all den godhet som ingen av alla de andra männen någonsin har visat. Med allt det djup som mina stackars undermänniskor aldrig kan nå. Inte för att det inte finns inom dem. Men de föds som avskräde, behandlas som avskräde, förstörs som avskräde när de dör. Hur skulle några av de mina kunna utveckla verklig godhet? Det finns ett särskilt slags majestät hos godhet. Det är det bästa med att vara människa. Och han har hela hav av det inom sig. Och det är märkligt, märkligt, märkligt att han aldrig skänkt sin äkta kärlek åt någon mänsklig kvinna. "
   Hon avbröt sig, kall.
   Så tröstade hon sig och viskade vidare: "Eller om han har gjort det är det så länge sedan att det inte spelar någon roll nu. Han har mig. Vet han om det?"


IV


   Lord Jestocost visste det, och visste det ändå inte. Han var van vid att få människors lojalitet, för i sitt dagliga arbete gav han själv lojalitet och hederlighet. Han var till och med bekant med sådan lojalitet som blir till besatthet och söker fysiska uttryck; han hade upplevt den framför allt från kvinnor, barn och undermänniskor. Han satsade på faktum att K'mell var en lysande intelligent person och på att hon som flickiflicka, verksam vid Jordhamnspolisens välkomstdetalj, måste ha lärt sig att kontrollera sina personliga känslor.
   "Vi är födda i fel tidsålder," tänkte han, "när det kan bli så att jag träffar den mest intelligenta och vackraste kvinna jag någonsin stött på och ändå måste sätta arbetet i första rummet. Men det här med människor och undermänniskor är svårt. Verkligt svårt. Vi måste hålla det på ett opersonligt plan."
   Så tänkte han. Kanske hade han rätt.
   Om den namnlöse, som han inte vågade minnas, befallde ett angrepp på Klockan själv, skulle det kunna kosta dem livet. Deras känslor fick inte inkräkta. Klockan var viktig; rättvisa var viktigt; mänsklighetens eviga återgång till
   framåtskridande var viktigt. Han var inte viktig, för han hade redan gjort det mesta av sitt arbete. K'mell var inte viktig, för om de misslyckades skulle hon för alltid tvingas leva enbart bland undermänniskor. Klockan var viktig.
   Priset för det han tänkte göra var högt; men utfördes det vid Klockan själv skulle uppgiften kunna slutföras på några få minuter.
   Klockan var naturligtvis inte någon Klocka. Den var en tredimensionell simulator, tre gånger så hög som en människa. Den var placerad en våning under mötesrummet och formad ungefär som en forntida kyrkklocka. Instrumentalitetens Lorder satt runt ett sammanträdesbord där en cirkel skurits ut i mitten, så att lorderna kunde se ned i Klockan på de händelser någon av dem befallt fram, manuellt eller telepatiskt. Datorbankarna under Klockan, som doldes av golvet, utgjorde hela systemets centrala minnesbankar. Kopior existerade på ett trettiotal andra platser spridda över jorden. Två kopior låg gömda i den interstellära rymden, den ena av dem invid det etthundrafyrtio miljoner kilometer långa gyllene skepp som fanns kvar sedan kriget mot Raumsog, den andra maskerad till en asteroid.
   De flesta av Lorderna befann sig utomjords på Instrumentalitetens uppdrag.
   Förutom Jestocost var bara tre närvarande - Lady Johanna Griade, Lord Issan Olascoaga och Lord William Inte-härifrån: (Inte-härifrånarna var en mäktig norstrilisk familj som för många generationer sedan emigrerat tillbaka till jorden.)
   E'telikeli berättade de grova dragen i sin plan för Jestocost.
   Han skulle låta anklaga K'mell för något så att hon kallades till mötesrummet.
   Anklagelsen skulle vara allvarlig.
   Skulle reläerna tendera till att utmäta sitt automatiska rättvisans dödsstraff, måste hennes död förhindras.
   I mötesrummet skulle K'mell falla i partiell trans. Sedan skulle Jestocost i Klockan kalla fram de simuleringar som E'telikeli ville spåra. En enda befallning
   skulle vara nog. E'telikeli skulle ta ansvaret för att spåra dem. Och de andra Lorderna skulle distraheras av honom, E'telikeli.
   Det var skenbart enkelt.
   Komplikationerna kom när det skulle utföras.
   Planen föreföll tunn, men det fanns ingenting Jestocost kunde göra nu. Han började förbanna sig själv för att han
   låtit sin passion för intrigspel leda till att han blev inblandad i komplotten. Det var för sent för att dra sig tillbaka med hedern i behåll; dessutom hade han givit sitt ord; dessutom tyckte han om K'mell - som varelse, inte som flickiflicka - och skulle avsky att för resten av livet se henne märkt av besvikelse. Han visste hur stort värde undermänniskorna satte på sin identitet och sin status.
   Med tungt hjärta men snabbrörligt förnuft begav han sig till rådskammaren. En hund-flicka, ett av rutinbuden han sett utanför dörren under många månader, gav honom dagordningen.
   Han undrade hur K'mell eller E'telikeli skulle kunna nå honom när han väl var inne i rummet med dess täta nät av telepatiska störningar.
   Trött satte han sig vid bordet -
   Och hoppade nästan ur stolen.
   Konspiratörerna hade lyckats förfalska själva dagordningen, och den första punkten var: "K'mell, dotter till K'mackintosh, kattras (ren) post 1 138; medgivande. Brott:. konspiration i syfte att exportera humunkulär materia. Hänvisning: planeten De Prinsensmacht."
   Lady Johanna Gnader hade redan tryckt in knapparna för den berörda planeten. Dess människor, ursprungligen
   från jorden, var oerhört starka men hade inte väjt för några
   ansträngningar för att bevara sitt ursprungliga jordiska utseende. En av deras förstmän befann sig just nu på jorden.
   Han bar titeln Skymningsprins (Prins van de Schemering) och hade anlänt på ett blandat diplomatiskt och handelsuppdrag.
   Eftersom Jestocost kom en smula sent fördes K'mell in i rummet medan han ögnade igenom dagordningen.
   Lord Inte-härifrån frågade Jestocost om han ville sitta ordförande.
   "Jag ber er, lärde furste," svarade han, "att denna gång tillsammans med mig be Lord Issan att leda mötet."
   Ordförandeskapet var en formalitet. Jestocost kunde hålla bättre uppsikt över Klockan och Banken om han inte också behövde leda mötet.
   K'mell var klädd i fångkläder. På henne såg de tilltalande ut. Han hade aldrig tidigare sett henne bära något annat än flickiga flickkläder. Den blekgrå fångjackan fick henne att se mycket ung ut, mycket mänsklig, mycket mjuk och mycket rädd. Hennes katthärkomst avslöjade sig bara i hennes hårs brinnande kaskad och i den smidiga kraften i hennes kropp där hon satt, tyst och rak i ryggen.
   Lord Issan sade till henne: "Du har bekänt. Bekänn igen."
   "Den här mannen," sade hon och pekade på en bild av Skymningsprinsen, "ville bli förd till platsen där de torterar människobarn som underhållning."
   "Vad!" utbrast tre av Lorderna unisont.
   "Vilken plats?" sade Lady Johanna, som var hänsynslöst för välvillighet.
   "Den ägs av en man som ser ut som herrn här," sade K'mell och pekade på Jestocost. Snabbt, så att ingen hann hejda henne; men blygsamt, så att ingen skulle kunna tvivla på henne, steg hon runt rummet och rörde vid Jestocosts axel. Han kände en ilning av kontakttelepati och hörde fågelkvitter i hennes hjärna. Sedan visste han att E'telikeli stod i förbindelse med henne.
   "Mannen som äger platsen", sade K'mell, "väger två kilo mindre än den här herrn, är en halv decimeter kortare och har rött hår. Platsen ligger vid den Kalla Solnedgångens hörn av Jordhamn, i änden av och under boulevarden. I de kvarteren bor undermänniskor, somliga av dem med dåligt rykte."
   Klockan blev mjölkvit medan den bläddrade igenom hundratals kombinationer av kriminella undermänniskor i den delen av staden. Jestocrost fann sig stirra på den ogripbara vitheten med orimlig koncentration.
   Klockan klarnade.
   Den visade en oskarp bild av ett rum där små barn lekte häxor och trollkarlar.
   Lady Johanna skrattade. " Det där är inte människor . Det är robotar. Det är bara någon trist gammal pjäs."
   "Sedan", tillade K'mell, "ville han köpa en dollar och en shilling för att ta med sig hem. Det fanns en robot som hade hittat några."
   "Vad är det?" frågade Lord Issan.
   "Gamla pengar — riktiga pengar från gamla Amerika och gamla Australien," utbrast Lord William. "Jag har kopior, men det finns inga andra original än de på statsmuseet." Han var en hängiven, passionerad myntsamlare.
   " Roboten hittade dem i ett gammalt gömställe rakt under Jordhamn."
   Lord William nästan skrek åt Klockan. "Gå igenom alla gömställen och skaffa mig de där pengarna."
   Klockan blev mjölkvit. När den sökt igenom de skumma platserna hade den blinkat förbi varenda polispostering i tornets nordvästra sektor. Nu granskade den alla polisposteringar under tornet och rasade blixtsnabbt igenom tusentals kombinationer innan den stannade vid ett gammalt verktygsförråd. En robot polerade runda metallstycken.
   När Lord William såg polerandet blev han ursinnig. "Skaffa hit den," utbrast han. "Jag vill själv köpa dem!"
   "Låt gå," sade Lord Issan. "Det faller inte inom ramen för mötet, men låt gå."
   Maskinen visade sina centrala sökmönster och förde roboten till hissen.
   Lord Issan sade: "Det här var inte mycket till fall."
   K'mell snörvlade. Hon var en bra skådespelerska. "Sedan ville han att jag skulle skaffa honom ett homunkulusägg. Ett av E-typen, av fågelstam, som han kunde ta med sig hem."
   Issan befallde maskinen att söka.
   "Kanske," sade K'mell, "har någon redan fört över det till avfallsserien."
   Klockan och Banken ilade igenom alla avfallsenheterna. Jestocost kände hur nerverna spändes. Ingen mänsklig varelse skulle kunnat memorera dessa tusentals mönster medan de fladdrade fram över Klockan snabbare än mänskliga ögon kunde följa dem, men hjärnan som genom hans ögon läste av Klockan var inte mänsklig. Kanske var den till och med inlåst i en egen dator. Det var ovärdigt för en av Instrumentalitetens Lorder att utnyttjas som mänsklig spionkamera, tänkte Jestocost.
   Maskinen blev mörk.
   "Du ljuger," sade Lord Issan. "Det finns inga bevis." "Utomjordingen kanske försökte," sade Lady Johanna. "Skugga honom," sade Lord William. "Vill han stjäla
   gamla mynt skulle han kunna stjäla vad som helst."
   Lady Johanna vände sig till K'mell. "Du är då en liten gås. Du har slösat bort vår tid och hindrat oss från att ta itu med allvarliga mellanvärldsliga frågor."
   "Det är en mellanvärldslig fråga," grät K'mell. Hon hade låtit handen falla från Jestocosts axel, där den hela tiden vilat. Kroppsrelän bröts och med den bröts den telepatiska länken.
   "Det är vår sak att avgöra", sade Lord Issan.
   "Vi skulle kunnat straffa dig", sade Lady Johanna.
   Lord Jestocost hade inte sagt någonting alls, men inom sig kände han en glöd av lycka. Var E'telikeli ens hälften så skicklig som han föreföll vara, hade undermänniskorna fått en förteckning över kontrollpunkter och flyktvägar som skulle göra det lättare för dem att gömma sig undan den smärtfria död de mänskliga myndigheterna så godtyckligt utdömde.


V


   Den kvällen hördes sång i korridorerna.
   Utan någon synlig anledning brast undermänniskorna ut i lycka.
   K'mell dansade en vild kattdans för näste kund som anlände från utvärldsstationerna. Det skedde redan samma kväll. När hon kom hem och skulle gå i säng knäböjde hon framför bilden av sin far K'mackintosh och tackade E'telikeli för vad Jestocost hade gjort.
   Men några generationer senare blev historien känd, när Lord Jestocost börjat hyllas för att han ställt sig på undermänniskornas sida och när myndigheterna, fortfarande utan att känna till E'telikelis existens, tog emot undermänniskornas valda ombud som jämställda förhandlare för bättre livsvillkor; och då hade K'mell för länge sedan dött.
   Först hade hon levt ett långt, gott liv.
   När hon blivit för gammal för att vara en flickiflicka blev hon kock. Hennes mat var ryktbar. En gång besökte Jestocost henne. Vid slutet av måltiden hade han frågat: "Det finns en fånig vers bland undermänniskorna. Ingen annan människa än jag känner till den."
   "Jag tycker inte om vers," sade hon.
   "Den här heter 'Allt-hon-gjort'."
   K'mell rodnade hela vägen ned till urringningen på sin ymniga blus. Hon hade blivit mycket tjockare i medelåldern. Att hon drev restaurant hade bidragit.
   "Jaså, den versen!" sade hon. "Den är så dum."
   "Den säger att du gav din kärlek för fort."
   "Nej," sade hon. "Det gjorde jag inte."
   Hennes gröna ögon, lika vackra som någonsin, stirrade djupt in i hans. Jestocost kände sig illa till mods. Det här började bli personligt. Han tyckte om politiska relationer; det personliga gjorde honom illa till mods.
   Ljuset i rummet försköts en smula och hennes kattögon flammade mot honom; hon såg ut som den magiska, eldhåriga flicka han en gång känt.
   "Jag var inte förälskad. Det kan man inte kalla det..."
   Hennes hjärta ropade: Det var du, det var du, det var bara du.
   "Men versen," envisades Jestocost, "säger att det var i en människa. Det var väl inte den där Prins van de Schemering? "
   "Vem var det?" K'mell ställde frågan snabbt, men hennes känslor ropade: Käraste, kommer du aldrig, aldrig att veta?
   "Den starke mannen."
   "Jaså, han. Honom har jag glömt."
   Jestocost reste sig från bordet. "Du har levt ett gott liv, K'mell. Du har varit medborgare, kommittéledamot, ledare. Och vet du ens själv hur många barn du fått?"
   "Sjuttiotre," snäste hon åt honom. "Att vi råkar få många betyder inte att vi inte vet vilka de är."
   Hans skämtsamhet övergav honom. Hans ansikte var allvarligt, hans röst vänlig. "Jag menade inget ont, K'mell."
   Han visste aldrig att när han gått återvände hon till köket och grät en stund. Det var Jestocost hon så uppgivet älskat ända sedan den gång de varit förbundna för så många långa år sedan.
   Till och med sedan hon dött, vid etthundratre års ålder, fortsatte han att se henne i Jordhamns korridorer och schakt. Många av hennes dotterdöttrar var på pricken lika henne och flera av dem var mycket framgångsrika som flickiflickor.
   De var inga halvslavar. De var medborgare (villkorligt) och hade identitetshandlingar som skyddade deras egendom, deras identitet och deras rättigheter. Jestocost stod gudfader åt dem alla; han blev ofta generad när de yppigaste varelserna i universum kastade lekfulla slängkyssar åt honom. Allt han begärde var att få se sina politiska passioner uppfyllda, inte sina personliga. Han hade alltid varit förälskad, från sina sinnen förälskad -I rättvisan själv.

   Till slut kom hans egen tid, och han visste att han var döende, och han sörjde inte. För hundratals år sedan hade han haft en hustru, och han hade älskat henne djupt; deras barn hade stigit in i mänsklighetens led.
   Vid slutet fanns det något han ville veta, och han kallade på den namnlöse (eller hans efterträdare) djupt under världen. Med tanken kallade han tills ropet steg till ett skrik.
   Jag har hjälpt ditt folk.
   "Ja," svarade den svagaste av avlägsna viskningar inne i hans huvud.
   Jag är döende. Jag måste få veta. Älskade hon mig?
   "Hon fortsatte utan dig, så högt älskade hon dig. Hon lät dig gå din egen väg för din skull, inte för sin. Hon älskade dig verkligen. Mer än döden. Mer än livet. Mer än tiden. Ni kommer aldrig att vara skilda åt."
   Aldrig skilda åt?
   "Nej, aldrig i människors minne," sade rösten och tystnade.
   Jestocost lutade sig tillbaka mot kudden och väntade på att dagen skulle ta slut.
   
Översättare: John-Henri Holmberg 1997 Originalets titel: The Ballad of Lost C'mell. Ursprungligen publicerad i Galaxy, oktober 1962.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki