FANDOM


Av Rosa Liksom ( pseudonym för Anni Ylävaara )

OPA MORIN NÄR ja stiger opp så kokar ja kaffi åt mej, å he e så sant som he e sagt. Ja ha inga lämna kaffi, fast dom allihop hela tid'n skriker att he e rot'n ti allt ont. Ja kokar kaffi, riktit svart å starkt. He gör gott å sedan tar ja ein dusch. Ja svettas så förfärlit nuförtid'n om natt'n att man sku ju lukt hela dan om man inga spruta lite vatt'n opa sej. Ja duschar armhålorna, sedan underlive å ti sist föttren. Ja ha allti vari snygg av mej. Sån e ja att ja tillåme pudrar o ådekolonjar korvarna opa magan så att he ska bli riktit fint. Vi åttatid'n e ja sen färdig å sätter opa radion. Ja äter några skivor lördagskorv å brer några hälsosamma rågbrön. Å he smakar gott he. Klockan nie gar ja ut å för Musti ti Paavolas. Dom sköter honom allti opa förmiddagarna för man kan inga lämn honom einsam hejm. He e för att han ha blivi van att ja allti e hejm å nu när he ha blivi ader vanor i huse så måst man no tänk opa hund'n å, å inga bara opa sej sjölv. Klockan tie far ja ti Viktväktarnas möte. Dom väger ein å ger föreskrifter å sedan så skvallrar vi me gummorna några timmar å gar igenom allt som ha hänt föregående dag. Ja har ju möten varje dag, ja hör ti fem olika grupper å betalar fem olika avgifter men inga gör he någå. No måst man ju betal för sina hobbyn nuförtid'n. He säger ju redan sunda fömufte, att inga får man någå gratist å ja betalar gärna bara ja får skvallra lite. Annars sku ju ein annan vara hejlt allena. He sku inga finnas Paavolas, ingen som tar hand om hund'n, ingenting. Vi äter någå lätt hos Viktväktarna, dricker kraftdrycker å får nya föreskrifter. Inga bryr ja mej om dom å he gör ingen annan heller. Vi låtsas nicka å talar om vårt egi. Opa he vise gar tid'n å vi har sen roligt. Ein annan fiser åt drickat å he salladen, inga blir man mätt opa sånt å inga far törst'n men no står man ut me he möte om man äter en ordentli frukost hejm innan man far. Sen när vi kommer ut från Viktväktarna så gar vi me gummorna ti taxibar 'n. Vi köper sånadär munkar me äppelsylt å eit stort glas mjölk. Vi pratar lite till å taxibisarna retar oss allti. No e dom eina roliga bisar å svåra ti släng käft, vi brukar spel lotto tisammans. Efter taxibarn far ja å spelar bingo å dom ader käringarna far kvart dom nu far. Ja spelar me Nieminens Jussi Kaartinens Veikko tills klockan e sådär två, tri, å sen så måst ja fara å sök Musti. Den där Paavola kvällsstädar opa ett försäkringsbolag å ja måst fara efti Musti hur bra speltur ja än sku ha. Tisammans me Musti gar vi ti butik'n å sen hejm å ja köper leverlåda åt den å korv åt mej sjölv. Under kväll'ns lopp äter ja opp korv'n kall direkt ur kylskåpe. Ja skär den i passliga bitar å sätter inga eins senap opa. Länkkorv e gott å no blir man av me hungern opa hejlt annat sätt än me he Viktväktarpladdre. Vi tittar opa TV me Musti, ja filar bort hårdnader från föttren å Musti gnagar opa softbene. No har vi he bra no. Efter kvällnyhetren slår vi oss ner i köke å äter laxsmörgåsar å dricker surmjölk. Lax'n e nu så billiger att tillåme ein annan har råd. Fast inga e he riktiger lax men no e he ju ändå rött å bräckligt saltit Sen så e he bara ti ga å lägg sej opa öra breve varann i samma säng å vänt opa morindan.

Ur Paradis ultra light (Tyhjän tien paratiisit), översättning Tapani Ritamäki, Wahlström & Widstrand, 1992.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki