FANDOM   Av: Lord Dunsany
   
   När nomaderna kom till El Lola hade de inte fler sånger, och tanken att stjäla det gyllene skrinet tändes i all sin glans. A ena sidan hade många sökt efter det gyllene skrinet, som (vilket etiopierna vet) innehåller dikter av ofattbart värde; och deras öde är fortfarande välbekant i Arabien. Å andra sidan var det ensamt att sitta runt lägerelden på natten utan nya sånger.
   Det var Hethstammen som en kväll diskuterade detta på slätten nedanför Mlunas topp. Deras hemland var vägen över tidsåldrars vandrares värld; och nomadernas äldste var oroade eftersom det inte fanns några nya sånger; och oberörd av mänsklig oro, än så länge oberörd av mörkret som dolde slättlandet, blickade Mlunas topp från aftonljuset nere på det Tvivelaktiga Landet. Och det var där på slätten på
   Mlunas kända sida, precis när aftonstjärnan försiktigt uppenbarade sig och lägereldarnas lågor höjde sina ensamma plymer utan tillhörande sånger, som nomaderna hastigt planlade det överilade värv som världen har döpt till Sökandet efter det gyllene skrinet.
   Nomadernas äldste kunde inte ha handlat klokare än när de till detta värv valde just den Slith, just den tjuv som (även när jag skriver detta) lärarinnor i jag vet inte hur många skolsalar berättar drog Vestaliens kung vid näsan. Men skrinets tyngd var sådan att andra måste följa med honom, och Sippy och Slorg var inte mindre flinka skurkar än dem man i dag kan finna bland antikhandlarna.
   Så dessa tre besteg nästa dag Mluna och sov så gott de kunde i dess snö, hellre än att riskera en natt i det Tvivelaktiga Landet. Och morgonen kom strålande och fåglarna sjöd av sång, men skogen nedanför och ödemarken där bortom och de nakna och olycksbådande bergstopparna var som outtalade hot.
   Slith hade tjugo års erfarenhet av tjuvnad, men han sade ändå mycket litet; bara om någon av de andra sparkade till en sten, eller om någon av dem senare i skogen trampade på en kvist viskade han häftigt till dem, alltid samma sak: "Det där är inte vårt ärende." Han visste att han inte kunde göra bättre tjuvar av dem under två dagars färd, och han ingrep inte mer, vad han än kan ha ansett.
   Från Mlunas krön kom de ner till molnen, och från molnen till skogen, för vars vilddjur allt kött var kött, antingen det kom från fiskar eller människor. Här tog var och en av de avgudadyrkande tjuvarna en gudabild ur fickan och bad om beskydd i den dystra skogen och hoppades på en trefaldig räddning, för om något skulle äta någon av dem skulle det säkert äta dem alla, och de menade att motsatsen kunde vara sann så alla skulle överleva om en gjorde det. Ingen kunde veta om en av dessa gudar var välvillig eller vaken, eller om alla tre var det, eller om det var slumpen som förde dem genom skogen utan att slukas av motbjudande vilddjur; men varken representanter för den gud som de fruktade mest eller vreden hos den gud som härskade på denna plats beseglade dessa tre äventyrares öde. Sålunda kom de till den Mullrande Heden i hjärtat av det Tvivelaktiga Landet vars dånande kullar var vågtoppar och jordbävningarna ständigt mullrade. Något som var så ofantligt stort att det föreföll orättvist mot människorna att det skulle röra sig så mjukt passerade dem mäktigt, och så nära var det att de observerades av det att ett ord ekade i deras tankar: "Om... om... om." Och när denna fara slutligen var försvunnen fortsatte de försiktigt och såg med tiden den lille ofarlige mipten, till hälften älva och till hälften troll, som utstötte små gälla, belåtna skrik vid världens kant. Och de smög sig osedda därifrån, för de sade att miptens nyfikenhet hade blivit beryktad och att han, trots sin ofarlighet, var mycket slarvig med hemligheter; ändå ogillade de förmodligen hans sätt att leka med döda vita ben och ville inte erkänna detta ogillande, för det anstår inte äventyrare att grubbla över vem som äter deras ben. Hur det nu var med den saken smög de sig bort från mipten och kom nästan omedelbart till det förkrympta trädet, deras äventyrs målstolpe, och visste att intill dem fanns sprickan i världen och bron från Illa till Värre, och att nedanför dem fanns det klippiga hus som tillhörde Skrinets Ägare.
   Detta var deras enkla plan: att smyga sig in i gången i den övre klippan; att försiktigt springa genom den (naturligtvis barfota) under den varning till vandrare som är inhuggen i klippan och som man anser betyder: "Bäst Att Inte"; att inte röra vid bären som finns där i ett speciellt syfte, på höger hand när man är på väg ner; och att sedan komma till väktaren på hans piedestal som har sovit i tusen år och fortfarande borde sova; och kliva in genom det öppna fönstret. En av dem skulle vänta utanför vid sprickan i världen tills de andra kom ut med det gyllene skrinet, och om de ropade på hjälp skulle han hota att genast lossa järnkrampan som höll ihop sprickan. När de hade tagit skrinet skulle de färdas hastigt hela natten och hela nästa dag, tills molnbankarna som täckte Mlunas sidor låg ordentligt mellan dem och Skrinets Ägare.
   Dörren i klippan stod öppen. De gick tyst nerför de kalla trappstegen, anförda av Slith. Var och en av dem gav de ljuvliga bären en längtansfull blick, inget mer. Väktaren sov fortfarande på sin piedestal. Slorg klättrade på en stege, som Slith visste var den fanns, till järnkrampan över sprickan i världen, och väntade bredvid den med en huggmejsel i handen, uppmärksam på alla oväntade ljud, medan hans vänner tog sig in i huset; och inte ett ljud hördes. Och snart hittade Slith och Sippy det gyllene skrinet; allt tycktes gå som de hade planerat, det återstod bara att se om det var rätt skrin och fly med det från denna förfärliga plats. I skydd av piedestalen, så nära väktaren att de kunde känna hans värme, vilken paradoxalt nog isade blodet hos den modigaste av dem, slog de sönder smaragdlåset och öppnade det gyllene skrinet; och där läste de i skenet från listiga gnistor som Slith visste att frambringa, och även detta svaga ljus dolde de med sina kroppar. De fylldes av glädje, även i denna förfärliga stund när de stod mellan väktaren och avgrunden, när de fann att skrinet innehöll femton ojämförliga oden i alkaisk form, fem sonetter som var de utan jämförelse skönaste i världen, nio ballader av provencalsk art som inte ägde sin like i människornas värld, en dikt till en nattfjäril i tjugoåtta perfekta strofer, ett stycke blankvers om hundra rader på en nivå som ännu inte har uppnåtts av någon människa, samt femton dikter som ingen köpman skulle våga sätta ett pris på. De ville läsa dem igen, för de skänkte människan lyckliga tårar och minnen av ljuva ting i barndomen, och älskade röster från fjärran gravar; men Slith pekade befallande i den riktning varifrån de hade kommit, och släckte ljuset; och Slorg och Sippy suckade och lyfte skrinet.
   Väktaren sov fortfarande den sömn som hade varat i tusen år.
   När de lämnade platsen såg de den bekväma stol intill världens kant där Skrinets Ägare nyligen hade suttit och ensam och själviskt läst de vackraste sånger och verser som någon poet någonsin hade skapat.
   De gick tyst till trappans fot; och sedan hände det att när de närmade sig tryggheten, i nattens mest hemlighetsfulla timme, tände någon hand i ett övre rum ett förfärande ljus, tände det och sade inget.
   För ett ögonblick kunde det ha varit ett vanligt ljus, fast även det mycket väl kunde varit ödesdigert i en stund som denna; men när det började följa dem likt ett öga och blev allt rödare när det granskade dem, förtvivlade även optimismen.
   Och Sippy försökte mycket oklokt att fly, och Slorg försökte lika oklokt att gömma sig; men Slith, som mycket väl visste varför detta ljus hade tänts i det hemliga övre rummet och vem det var som hade tänt det, kastade sig ut över världens kant och faller fortfarande från oss genom den djupsvarta avgrunden.
   
   Ur: "Huset vid världens kant", översatt av Sam J Lundwall 1989, novellen först publicerad i: The Book of Wonder, The Last Book of Wonder 1912 och 1916
   
   

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki