Fandom

Svenskanoveller Wiki

Den falske guden

753sidor på
denna wiki
Add New Page
Kommentarer0 Share

Denna novell ärstulen. Åtala gärna tjuven.


Av: Sam J. Lundwall

"Och jag såg en annan väldig ängel komma ned från himlen. Han var klädd i en sky och hade regnbågen över sitt huvud och hans ansikte var såsom solen och hans ben vore som eldpelare. Och han ropade med hög röst, såsom när ett lejon ryter ..."
Uppenbarelseboken.

JAG, Hotem-Heb, skriver detta i min levnads afton på det att någon människa någon gång skall komma att skåda mina skrifttecken och se mina tankar och minnen från denna min tid. Och det är alls icke utan intresse, det som jag här vill säga, utan av stor betydelse för alla, även om ingen tror det, och kanske många glömt det, då ingen velat berätta det vidare. Ingen utom jag, och jag skall snart dö, och Faraos vakter skrämmer mig icke längre så som de gjorde i min ungdom. Och jag går med glädje till min grav för att färdas till dödsrikets marker, ty jag har gjort vad på mig ankommer, trots att Farao förbjudit det, och till och med sänt vakter för att döda dem, som bryta hans bud, och Farao är helig. Dock tror jag, att detta är heligare än Farao, och viktigare än vakternas kopparbeslagna spjut, eller, de, vilkas länder pryds av svärd, beslagna med den blå metall, som kallas järn, och som tränger genom ett huvud lika lätt som en åra genom Nilens vatten.
   Och därför skriver jag detta. Icke för att bevara mitt minne till dem som skall komma efter mig. ty jag är en enkel man, och alls icke värdig att minnas länge, och ej endast för att trotsa Farao, för han är helig, och hans påbud är lag, och jag vill icke trotsa honom, utan gör det endast därför att det som hänt är så märkligt, att det är viktigare än Farao och hans påbud och mitt minne och mitt liv. Ty jag var där, i Konungarnas dal, då Ammon nedsteg från himmelen i ett spjut av vit metall, som icke var silver, och som utandades hetta och rök,trots att det inte fanns någon eld, och som var ett Ammons hus, trots att det icke fanns några fönster. Ammons hus landade i Konungarnas dal, tätt invid Farao Tutanchamons grav, och ur dess fot strömmade eld och rök och stort buller ut över dalen och skrämde storligen dem, vilka där arbetade på Faraos grav, liksom elden brände många av dem till aska.
   Och när elden dött ut, och den eviga sanden i Konungarnas dal, som smält till glödande strömmar under Ammons eld, svalnat till glimmande glas, samlades dalens väktare runt Ammons hus och lade sina pannor mot jorden och slickade marken ren och rev sina kläder och sade:
   —I sanning är denna dag en helig dag, ty i dag har Ammon stigit ned till oss för att skåda vårt land och skänka det evig vår. Helig vare denna dag, som förde Ammon till landet Kem.
   Och prästerna kornmo från Livets hus i guldfärgade bärstolar burna av svettiga negrer, och de gingo fram till Ammons hus, fast marken ännu var het och storligen sargade deras fötter, och bådo till Ammons ära. Men Ammons hus stod tyst och utandades heta dunster hela natten, och många började tvivla, trots att Ammonprästerna ivrigt talade om Ammon, och den lycka som nu väntade Övre och Nedre riket, landet Kem, som även kallas Egypten. Men Ammons hus förblev tyst, och först när Farao kom i en bärstol av guld och silver och med otaliga bärare, öppnade sig Ammons hus.
   Det var på kvällen den tredje dagen, då Farao kommit till Konungarnas dal, och det var många människor och slavar kring Ammons hus, och eldarna flammade heta i skymningen, som Ammon kom.
   Det hördes ett ljud som av fågels flykt genom skymningsmörkret en het kväll över Nilen, så öppnades långsamt en dörr i Ammons hus, och ljuset svävade ut och fyllde marken, och vi sågo Ammon.
   Ammon såg inte ut som en människa, men heller icke som sin avbild i Livets hus, och genom Konungarnas dal ljöd ett lågt mummel, som icke bådade gott.
   Han var lika lång som en människa, men på den plats där huvudet sitter, fanns en stor bubbla av den vita metallen, som inte var silver, och som återkastade solens sista strålar, och gjorde dem bländande i skymningen. Och mitt på bubblan fanns ett runt fönster av något som liknade glas, men som inte kunde vara glas, eftersom det senare motstod varje försök att öppna det. Och innanför glaset sågo vi en människas ansikte, som var som vilket som helst av våra egna. Och han hade ingen hals, som Ammon på bilderna i templet har, utan där bubblan slutade, började genast en oformlig kropp, vilken såg ut som en grodas, som ätit av de giftiga rötterna i de trakter av Nilen, som äro döda. Och vi förstodo att det inte kunde vara Ammon, ty Ammon såg icke sådan ut, och prästerna sade, att denna var en falsk Ammon, och det kunde var och en se, eftersom det innanför bubblan och det oformliga höljet var en människa. En människa som vem som helst av oss, och dessutom svart som negrerna från landet Urrym bortom havet.
   Och när vi sågo det, vart vi vreda, ty vi hade blivit bedragna av en falsk Ammon, och intet gör människan galnare än vetskapen om 'att ha blivit lurad. Så på prästernas befallning sände väktarna av Konungarnas dal ett regn av pilar och spjut över den falske Ammon, och ett av spjuten trängde genom hans klädnad, och den sprack med ett stort dån, och en dålig lukt spred sig, och många dogo av den.
   Och när vi alla sågo, att den falske Ammon var död, och han icke var gudomlig, som många av oss fortfarande trodde, trots prästernas tal, störtade vi fram mot huset och trängde in i det och funno ytterligare två falska gudar, som voro beväpnade med starka och okända vapen, och de hunnu döda många innan deras bukar fylldes med kopparbeslagna spjut och de dogo.
   Och när stridslarmet lagt sig och de alla voro döda, gingo prästerna in i huset för att rena det, och ingen vet vad som hände, men husets Ba måste varit mycket stark, ty då en av dem rörde vid en av de många svarta stenarna på ett blankt bord därinne, steg en pust av eld och rök och hetta ut genom dess fot, och det reste sig genom luften över bergen, där det exploderade i en kaskad av ljus och föll ned över oss i tusen sinom tusen glödande fragment som dödade många av oss.
   Och de präster som voro kvar, bådo och sade, att Ammons kraft var stark och att han dödat den falske guden, och med denne de fyra präster, vilka voro i hans hus, på det att ingen mer skulle komma att sprida falska ting i landet Kem.
   Och när han sagt det, förbjöd Farao oss att säga något därom för folket, ty folket kunde lätt bringas på villovägar av dåliga nyheter. Och slavarna lät han döda, och många av dalens väktare tillika. Och sedan voro bara Faraos närmaste uppvaktning och prästerna och jag kvar, ty jag är en hög man i Kem, och därför kunde inte Farao döda mig, trots att han gärna velat det.
   Men i mitt hjärta bevarar jag fortfarande minnet av den dag, då den falske guden nedsteg i Konungarnas dal, och dödades av prästerna, och i strid med Faraos befallningar skriver jag detta, men jag tror, att det är viktigare än Faraos befallningar, därför att jag tvivlar på att det var en falsk Ammon. Jag vet inte varför, men mitt hjärta säger mig det, och mitt hjärta är min härskare. Därför skriver jag, Hotem-Heb, detta, och tror att händelsen kanske en gång får sin förklaring. Ty det fanns ännu efter explosionen delar av huset kvar, och på ett slags papyrus, som jag fann, fanns nio cirklar inritade, och på varje cirkel var en punkt, och mellan den tredje och den fjärde cirkelns punkt fanns ett streck. Och i min vishet trodde jag mig förstå, att den röda cirkeln i centrum var Solen, som en gång kallades Aton, och cirklarna planeternas banor, ty jag är en av den nya läran, som tror, att landet Kem och de andra länderna kretsar runt Solen i världshavet, och jämte Kem de punkter, som rör sig över himmelen, och som kallas planeter. Och jag vet, att Kem är den tredje, och den fjärde kallas Mars, men om verkligen de falska gudarna komma från landet Mars, är svårt att, veta.

Källa: "Häpna" 1959 nr 12.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki