FANDOM


Av Naguib Mahfouz

Nyheten genljuder i husen och på gatan.
  — Har du hört den egendomliga nyheten? säger en grannkvinna till min mor. Min mor förhör sig oroligt om denna.
  — Tauhida, Umm Alis och farbror Ragabs dotter!
  — Gud bevare henne från det onda. Vad är det med henne?
  — Hon har fått anställning i departementet!
  — Hon har fått anställning i departementet?
  — Ja, vid Gud ... Hon är tjänsteman ... Hon går till departementet och sitter tillsammans med männen!
  — Det finns ingen makt och ingen styrka utom hos Gud ... Hon kommer från en god familj ... Och hennes mor är god ... Och hennes far är frisk och sund!
  — Just det ... Vad är det för en man som finner sig i detta?
  — Gud bevare oss i denna värld och i nästa...
  — Kan det vara för att flickan inte är vacker?
  — Hon skulle väl kunna hitta en anständig man ändå...
   Jag hör hur tungorna löper i kvarteret, kommenterar, hånar och fördömer. Var gång fadern, farbror Ragab, dyker upp hör jag någon som säger:
  — Gud bevare oss ...
  — Vilken olycka för männen!
   Tauhida är den första kvinnliga tjänstemannen från vår gata. Man säger att hon gått i Koranskolan tillsammans med min storasyster. Det jag hört om henne gör mig så nyfiken att jag iakttar henne när hon vänder tillbaka från arbetet. Jag ställer mig vid gat-mynningen så att jag kan se henne när hon stiger ur droskan och stirrar på henne medan hon närmar sig, obeslöjad, med allvarstyngd blick och snabba steg, olik kvinnorna och flickorna på vår gata. Hon ser förstrött på mig eller inte alls och går in på gatan. Och jag muttrar som en papegoja: Vilken olycka för männen!

Den tionde berättelsen
Umm Abduh är den mest välkända kvinnan på vår gata. Hon har en mulas styrka och ungdomens djärvhet; till och med hennes man kusken ryggar tillbaka inför hennes häftighet.
   Hon har två vackra döttrar, Daulat och Ihsan.
   Överallt på vår gata åtnjuter hon vänskap, från köpmannen, arbetaren, försäljaren och tiggaren. I varje familj har hon lön och arbete att hämta: hon är medlerska, advokat, äktenskapsmäklerska, agent och hårfrisörska och i en rättsprocess är hon den kraft som slår motståndaren till marken.
   Hon brukar ibland besöka min mor och berätta för henne om sitt liv. Då kan samtalet utvecklas till ett drama där hon spelar upp vad som hänt under det gräl hon senast deltagit i. Rösten stiger och darrar av vrede, förolämpningar och tillvitelser; för lyssnaren förefaller dramat att vara verklighet ...
   Under högtiderna är hon vänlig mot oss och tar oss med i vagn till A1-Maghawrimausoleet och Abu al-Su'oud som läker brustna hjärtan.
   Själv är jag den som vid behov skickas som bud till hennes hem. Jag beger mig dit med glatt hjärta, jag vill gärna titta på åsnan som står bunden vid en stolpe på gården och vara i närheten av Daulat och Ihsan.
   Daulat är en duktig flicka, hon kan läsa något och har lärt sig några Koranverser. En ung man från vår gata som fått skolutbildning blir förälskad i henne och gifter sig med henne, utan hänsyn till skillnaderna mellan dem och trots den risk det innebär att komma i släktskap med Umm Abduh.
   Ihsan är till karaktären en miniatyrbild av sin mor men strålande vacker. Med en böjelse för häftighet, djärvhet och fräckhet utmanar hon till och med sin mor och hetsiga strider rasar mellan dem. Hårt arbetande unga män anhåller om hennes hand men hon avböjer i väntan på ett enastående tillfälle, av det slag som erbjudits hennes syster Daulat. Jag är hennes vän trots åldersskillnaden. Mina slumrande instinkter sänder hemliga signaler som blandas med en dunkel längtan. Jag är överväldigad av hennes stora kropp och rika dansande former. Det händer att hon ber mig hjälpa henne när hon tvättar på gården. Jag bär vattenhinken till henne från dess träpost, raglande under tyngden. Jag sitter mitt emot henne och tar plaggen från henne sedan hon vridit ur dem, för att lägga dem i en hög i tvättfatet. Under tiden kastar jag förstulna blickar på henne, vilket hon leende lägger märke till.
   En dag säger hon:
  — Ta min näsduk och gå med den till shejk Labib.
   Jag går till shejk Labib som brukar sitta strax utanför valvet. Han sitter med korslagda ben på ett skinn iförd sin broderade klädnad och sin vita mössa, med kol på ögonlocken och penslade ögonbryn. Jag ger honom näsduken, en mallim och en bit socker; han luktar på näsduken, tänker länge och säger slutligen:
  — Inom kort skall förråden fyllas och sparvarna sjunga ...
   På vägen tillbaka upprepar jag vad jag hört för att minnas det. Det gör mig alltid lycklig att kunna bereda henne en tjänst, vilken som helst.
   Ägaren till en uthyrningsbutik för festförnödenheter friar till henne. Han är rik, i femtioårsåldern, med hustru och barn, och hon gifter sig med honom. Hon lever med honom i två år, sedan försvinner hon från hans hus och från hela kvarteret och lämnar efter sig oreda, skam och ett sår i Umm Abduhs fåfänga.
   En natt i den oavbrutet flödande tid som inte låter sig hejdas finner jag mig ansikte mot ansikte med Ihsan. Hon dansar och sjunger:

I vattnet trampar fötter
Du flicka ifrån öster


   Hon får syn på mig och en glimt av igenkännande blänker till i hennes ögon. Jag blir förvirrat stående men hon går mig till mötes med enkelhet och ett uppmuntrande leende. Hon för mig till sitt rum, stänger dörren och är nära att förgås av skratt.
  — Världen är stor men ändå inte annat än en liten håla, säger hon när vi satt oss. Jag ser henne forskande i ansiktet. Hon frågar efter sin mor:
  — Hur står det till med Umm Abduh?
  — Utmärkt.
  — Och Daulat, min syster?
  — Hennes äldsta dotter har börjat skolan.
  — Och din mor och dina systrar?
  — Bra.
  — Besök mig ofta, säger hon varmt. Efter en viss tvekan frågar jag:
  — Hur har du hamnat här? Hon skrattar.
  — På samma sätt som du själv! säger hon retsamt.

Ur "Berättelser från vår gata", 1989. Översättning Kerstin Eksell

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki