FANDOM   Av: Lord Dunsany
   
   På morgonen den första dagen i sitt tvåhundrafemtionde år gick kentauren Shepperalk till den gyllene kistan där kentaurernas skatter förvarades. Han tog upp den gömda amulett som hans far Jyshak i sin krafts dagar hade hamrat ut ur bergsguld och prytt med opaler som han bytt till sig från trollen, fäste den vid handleden och lämnade sin mors grotta utan att säga ett ord. Han tog också med sig kentaurernas trumpet, det berömda silverhornet som på sin tid hade kallat sjutton av människornas städer till kapitulation och som i tjugo år hade ljudit mot stjärnomgjordade murar under belägringen av Tholdenblarna, gudarnas fäste, den tid då kentaurerna utkämpade sitt ryktbara krig och inte besegrades av några vapen utan långsamt drog sig tillbaka i ett moln av damm inför gudarnas sista mirakel som dessa i sin yttersta nöd tog fram ur sin vapenkammare. Han tog den och gick, och hans mor bara suckade och lät honom gå.
   Hon visste att han denna dag inte skulle dricka ur bäcken som rann ner från Varpa Nigers terrasser i bergens inre trakter, att han denna dag inte skulle se en stund på solnedgången och sedan återvända till grottan för att sova på säv från floder som ingen människa har befarit. Hon förstod att det var med honom som det i forna dar varit med hans far, och med Jyshaks far Goom, och för länge sedan med gudarna. Därför suckade hon bara och lät honom gå.
   Men när han kom ut från den grotta som var hans hem korsade han för första gången den lilla bäcken, och när han gick runt klippspetsarna såg han den världsliga slätten glittra nedanför honom. Och höstvinden förgyllde världen, stormade uppför bergets sida och slog kallt mot hans nakna länder. Han höjde huvudet och fnös.
   "Nu är jag en manhäst!" ropade han; och han kastade sig från klippa till klippa, genom dalgångar och klyftor, längs flodbäddar och rasbranter tills han kommit till det väldiga slättlandet och för evigt lämnade Athraminasuriska bergen bakom sig.
   Hans mål var Zretazoola, Sombelenes stad. Jag vet inte vilken legend om Sombelenes överjordiska skönhet eller om hennes mysteriums underverk som hade färdats över de världsliga slätterna till kentaurernas sagoplats, Athraminauriska bergen. Men i människans blod finns ett svall, eller kanske snarare en gammal havsström, som på något sätt är besläktad med skymningen och som ger honom rykten om skönhet på fjärran platser, så som man på havet kan finna drivved från ännu inte upptäckta öar; och dessa havsströmmar som når människans blod kommer från den mytiska delen av hennes härstamning, från det legendariska, det urgamla; de för henne ut till skogarna, till bergen; hon hör urgamla sånger. Så det kan vara så att Shepperalks sjudande blod där borta i de ensliga bergen vid världens kant rördes av rykten som bara den flyktiga skymningen kände och bara i hemlighet anförtrodde fladdermusen, för Shepperalk var mer mytisk än människan. Säkert är att han från början styrde stegen mot Zretazoola där Sombelene fanns i sitt tempel; trots att hela den världsliga slätten, och dess floder och berg, låg mellan Shepperalks hem och den stad han sökte.
   När kentaurens hovar första gången rörde vid gräset på denna mjuka alluvialjord blåste han glädjestrålande i silverhornet, han dansade och gjorde krumsprång, han stormade fram likt vinden; snabbheten kom över honom likt en jungfru med en lykta, ett nytt och ljuvligt underverk; vinden skrattade när den passerade honom. Han sänkte huvudet mot blommornas doft, han rusade genom kungadömen, tog floder i ett enda språng; hur kan jag förklara för er, ni i städerna, hur kan jag förklara för er vad han kände när han galopperade? Han kände en styrka likt Bel-Naranas torn; en lätthet likt de drömpalats som älvspindeln bygger mellan himmel och hav längs Ziths kust; en snabbhet likt fågeln som kastar sig upp från morgonen för att sjunga i någon stads torn innan morgonen randas. Han var vindens broder. Han var en glädjesång; hans legendariska förfäder, gudarnas, krafter började flamma i hans blod; hans hovar dundrade. Han kom till människornas städer, och alla människorna darrade, för de mindes de forna mytiska krigen och fruktade nu nya strider och fasade för vad som skulle ske med människorna. Dessa krig är inte nedtecknade av Clio; historien vet inget om dem, men än sen? Alla av oss har inte suttit vid hävdatecknarnas fötter, men alla har lärt sig fabler och myter på sin mors knä. Och det var ingen som inte fruktade sällsamma nya strider när de såg Shepperalk storma fram längs vägarna. Sålunda skyndade han från stad till stad.
   På nätterna vilade han lugnt i någon sankmark eller skog; före gryningen reste han sig triumferande och drack väldigt ur någon flod, och vandrade upp till någon höjd för att söka soluppgången, och sände sin jublande hälsning österut från sitt klingande horn. Och si! soluppgången höjde sig ur ekot, och slätterna lystes upp av dagern, och milen for förbi likt vattendroppar slungade från en snurra, och den muntert skrattande vinden for med honom förbi människor och människors fruktan och deras små städer; och sedan kom stora floder och stora slätter och mäktiga nya berg, och sedan nya länder bortom dem, och fler människostäder, och ständigt fanns där samme följeslagare, den jublande vinden. Kungarike efter kungarike for förbi, och fortfarande andades han lugnt och utan ansträngning. "Det är ett gyllene ting att galoppera på god mark i sin ungdom", sade den unge manhästen, kentauren. "Haha", sade vinden från bergen, och slättens vindar svarade.
   Klockor ljöd i skrämda torn, vise män sökte i skrifter, astrologer sökte tecken i stjärnorna, gamlingarna profeterade. "Är han inte snabb?" sade de unga. "Så glad han är", sade barnen.
   Natt efter natt skänkte honom sömn, och dag efter dag belyste hans galopp tills han kom till de athaloniska människornas länder vid randen av de världsliga slätterna, och från dem kom han återigen till myternas riken, av samma art som dem där han växt upp på andra sidan världen, och vilka löper längs världens kant och förtonar i skymningen där. Och där kom en mäktig tanke till hans outtröttliga hjärta, för han visste att han nu närmade sig Zretazoola, Sombelenes stad.
   Det var sent på dagen när han närmade sig den, och aftonfärgade moln rullade lågt fram över slätten framför honom; han galopperade in i deras gyllene töcken, och när de dolde världen för honom vaknade drömmarna i hans hjärta och han begrundade kärleksfullt alla de rykten som kommit till honom från Sombelene på grund av alla myters släktskap. Hon levde (sade kvällen i hemlighet till fladdermusen) i ett litet tempel intill en enslig strand. En cypressdunge dolde henne för staden, från de vindlande grändernas Zretazoola. Och mitt emot hennes tempel stod hennes gravkammare, hennes sorgsna gravvård med öppen dörr, för att hennes sagolika skönhet och hennes mångsekelgamla ungdom inte bland människorna skulle väcka den hädiska tanken att den vackra Sombelene var odödlig; ty endast hennes skönhet och hennes härkomst var gudomliga.
   Hennes far hade varit till hälften kentaur och till hälften gud; hennes mor var barn till ett ökenlejon och den sfinx som vakar över pyramiderna; hon var mer myt än kvinna.
   Hennes skönhet var som en dröm, var som en sång; drömmen om en livstid drömd i förtrollade trakter, sången som sjungits till någon stad av en odödlig fågel som drivits av stormar långt från sina paradisiska kuster. Gryning efter gryning i de skönaste bergen eller skymning efter skymning kunde aldrig överträffa hennes skönhet; alla lysmaskarna ägde inte hennes hemlighet, inte heller nattens alla stjärnor; poeter hade aldrig besjungit den eller kvällen anat dess mening; morgonen avundades den, den var dold för älskande.
   Hon var ogift, olovad.
   Lejonen kom inte för att uppvakta henne eftersom de fruktade hennes styrka, och gudarna vågade inte älska henne eftersom de visste att hon måste dö.
   Detta var vad kvällen viskade till fladdermusen, detta var drömmen i Shepperalks hjärta när han blint stormade fram genom dimmorna. Och plötsligt uppenbarade sig klyftan vid hans hovar, och Zretazoola gömde sig i klyftan och solade sig i kvällen.
   Snabbt och säkert kastade han sig ner vid klyftans övre ände och kom genom den yttre porten som vetter rakt ut mot stjärnorna in i Zretazoola och galopperade plötsligt på dess smala gator. Många som rusade ut på balkonger när han dundrade förbi, många som stack ut huvudet genom gnistrande fönster, skildras i gamla sånger. Shepperalk hejdade sig inte för att hälsa eller besvara rop från krigiska torn, han rusade ner genom den östliga porten likt sina anfäders åskvigg, och likt Leviathan som kastar sig mot en örn dök han ner i vattnet mellan tempel och grav.
   Han galopperade med halvslutna ögon uppför tempeltrappan, grep Sombelene vid håret, kisande åt annat håll och ännu inte bländad av hennes skönhet, och släpade henne med sig; och kastade sig med henne ut i den bottenlösa, djupsvarta avgrunden dit sjöns vatten faller ner genom ett hål i världen till vi vet inte vart eller hur för att bli hennes slav under alla de århundraden som ges åt hans släkte.
   När han föll blåste han tre signaler i det silverhorn som är kentaurernas urgamla skatt. De var hans bröllopsklockor.
   
   Ur: "Huset vid världens kant", översatt av Sam J Lundwall 1989, novellen först publicerad i: The Book of Wonder, The Last Book of Wonder 1912 och 1916
   
   

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki