FANDOM   Av: Lord Dunsany
   
   "Kom", sade kungen i det heliga Zaccarath, "och låt våra profeter profetera inför oss."
   En fjärran ädelsten av ljus var det heliga palatset, ett underverk för slättlandens nomader.
   Där var kungen med alla sina befallningsmän, och de mindre kungarna som var hans vasaller, och där var alla hans drottningar prydda med alla sina smycken.
   Vem kan beskriva all den prakt som omgav dem; de tusentals ljusen och de gnistrande smaragderna; den farliga skönheten hos denna samling drottningar, eller blixtrandet från deras smyckade halsar?
   Där fanns ett halsband av rosafärgade pärlor som ingen drömmare skulle kunnat föreställa sig. Vem kan beskriva ametistkandelabrarna där facklor in dränkta i sällsynta bhyrinska oljor brann och spred en doft av blethani? -*-
   Sedan steg härolderna fram genom raderna av sidenklädda kungliga stridsmän som låg oljade och parfymerade på sammetskappor, fläktade av slavar; till och med deras kastspjut var prydda med ädelstenar; fram mellan dem gick härolderna med trippande steg och kom till profeterna som var klädda i brunt och svart, och de hämtade en av dem och förde honom till kungen. Och kungen såg på honom och sade: "Profetera för oss."
   Och profeten lyfte huvudet så hans skägg inte längre vilade mot den bruna klädnaden, och brisen från slavarnas fjädervippor fläktade spetsen litet åt sidan. Och han talade till kungen och sade:
   "Ve dig, konung, och ve Zaccarath. Ve dig, och ve dina kvinnor, för ditt fall skall komma snart och bli stort. I himmelriket skyr gudarna redan din gud: de vet vilket öde som väntar honom och vad som är skrivet om honom: han ser utplåningen framför sig som en tätnande dimma. Du har väckt bergsbornas hat. Alla på Drooms toppar hatar dig. Din ondska kommer att störta zeedierna över dig så som vårens solar störtar ner jordskreden. De skall göra med Zaccarath vad jordskreden gör med byarna i dalen." När drottningarna småpratade och fnittrade inbördes, höjde han bara rösten och fortsatte: "Ve dessa murar och de uthuggna bilderna i dem. Jägaren skall känna nomadernas lägerplatser genom spåren efter eldar på slätten, men han skall aldrig känna Zaccaraths plats."
   När profeten tystnade vred några av de liggande stridsmännen på huvudet för att kasta en blick på honom. Högt över deras huvuden dröjde ekot av hans röst kvar en liten stund bland cederbjälkarna.
   "Är han inte storartad?" sade kungen. Och många av de församlade slog med handflatorna mot det polerade golvet för att visa sin uppskattning. Sedan återfördes profeten till sin plats längst bort i den stora salen, och en stund blåste musikanter i underbara krökta horn medan trummor dunkade i en dold alkov. Musikanterna satt med korslagda ben på golvet och blåste sina mäktiga horn i det bländande fackelljuset, men när trummorna ljöd hårdare i mörkret reste de sig och närmade sig kungen. Hårdare och hårdare dånade trummorna i mörkret, och allt närmare kom männen med hornen, så deras musik inte skulle dränkas av trummorna innan den nått kungen.
   Det var en fantastisk scen när de dånande hornen hejdade sig inför kungen och trummorna i mörkret var som Guds åskmuller; och drottningarna nickade i takt med musiken medan deras diadem gnistrade likt himlavalv fyllda av fallande stjärnor; och stridsmännen lyfte på huvudet och skakade därvid huvudplymerna från de gyllene fåglar som jägare lurar på vid de liddiska sjöarna och som de under ett helt liv kanske kan döda sex av för att av deras fjädrar göra de huvudplymer som stridsmännen bar när de festade i Zaccarath. Sedan ropade kungen och stridsmännen sjöng - just då mindes de nästan gamla stridssånger. Och när de sjöng sjönk trummornas dån undan och musikanterna drog sig baklänges tillbaka, och trummorna blev allt svagare när de gick baklänges, och upphörde helt, och de blåste inte mer i sina fantastiska horn. Sedan slog de församlade handflatorna i golvet. Och därefter bönföll drottningarna kungen att kalla fram ännu en profet. Och härolderna förde fram en sångare och ställde honom inför kungen; och sångaren var en ung man med harpa. Och han anslog dess strängar, och när det blivit tyst sjöng han om kungens ondska. Och han förutsade zeediernas anfall och hur Zaccarath skulle falla och glömmas. och hur öknen skulle komma, och hur lejonungen skulle leka där palatsets salar hade stått.
   "Vad sjunger han om?" sade en drottning till en annan.
   "Han sjunger om det odödliga Zaccarath."
   När sångaren slutade klappade åhörarna likgiltigt i golvet, och kungen nickade till honom, och han gick.
   När alla profeter hade profeterat och alla sångare hade sjungit, reste sig de kungliga och gick till andra rum och överlämnade festsalen åt den bleka och ensliga gryningen. Och det enda som fanns kvar var de lejonhövdade gudar som var uthuggna i väggarna; de stod där tysta med korsade stenarmar. Och över deras ansikten rörde sig skuggor likt sällsamma tankar när facklorna flämtade och den grå gryningen drog fram över markerna. Och färgerna började förändras i kandelabrarna.
   När den siste lutspelaren somnade, började fåglar sjunga.
   Aldrig hade det funnits större prakt eller en mer ryktbar sal. När drottningarna med alla sina diadem gick ut genom den förhängesprydda dörren var det som om stjärnorna lämnade sina platser vid soluppgången och tillsammans begav sig västerut.
   Och härom dagen hittade jag en sten som utan tvivel hade tillhört Zaccarath, den var åtta centimeter lång och knappt tre centimeter bred; en ände av den stack upp ur sanden. Jag tror att bara tre liknande fragment har återfunnits.
   
    -*- Denna ljuvliga ört, som växer nära berget Zaumnos krön, sprider sin doft över hela den zaumniska bergskedjan och långt ut på de kepruskiska slätterna, och när vinden kommer från bergen kan man till och med ana doften på Ognoths gator. Nattetid sluter den sina kronblad och man kan höra den andas, och dess andedräkt är ett snabbt verkande gift. Detta gör den även på dagen om snön omkring den rivs upp. Ingen av dessa örter har någonsin tagits levande av en jägare.

   Ur: "Huset vid världens kant", översatt av Sam J Lundwall 1989, novellen först publicerad i: The Book of Wonder, The Last Book of Wonder 1912 och 1916
   
   

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki