FANDOM


Aldous Huxley står vid femtiofem år som en av världens mest bekanta författare, med mer än trettiofem böcker av olika slag bakom sig — dikter, romaner, noveller, dramer, reseskildringar, essäer och biografi, för att nu inte tala om den bok, där han diskuterar konsten att se. Han har också hunnit omfatta skiftande filosofiska och religiösa åskådningar, som han sökt uttryck för i sina böcker och de har därför blivit ett stort panorama över de senaste trettio årens andliga strömningar, från fredsrörelsen till indisk yogamystik.

Några yttre drag har emellertid alltid varit genomgående hos Huxley, hans förmåga att berätta på ett underhållande sätt och hans satir. Vilka hans underliggande syften än må ha varit i t. ex. en roman finner man där alltid några skarpt satiriskt tecknade figurer och i regel också ett yttre händelseförlopp, som rör sig med en grym mekanisk meningslöshet -- sådan ter sig tydligen världen för Huxley, oavsett genom vilka trosglasögon han betraktar den. Hans miljö är i regel engelsk överklass ,mellan krigen och han skildrar den med samma blandning av förälskelse och hån som en rad andra av Englands mest underhållande författare, från Evelyn Waugh till P. G. Wodehouse.

I några romaner, den kvicka »Du sköna, nya värld» och den beskare »Apa och ande» har han också ägnat sig åt att spegla nutiden i fantastiska framtidsvisioner. Mindre vanligt är att han söker sitt ämne bakåt i tiden, som han gjort i denna novell (Lulls död). Den är hämtad ur hans första novellsamling, som kom ut då författaren var tjugosexår men har redan åtskilliga egenskaper som skulle bli typiska för vad han sedan skrev. Man finner prov på hans berättarförmåga, som var fint avslipad redan hos den unge Huxley och på hans lärdom, som märks i den säkra miljöteckningen. Men samtidigt får man inte ofta senare se honom lägga så mycken rörelse i teckningen av en människa som här gjorts när det gäller den gamle eremiten Lull, som verkligen fått ett skimmer av helighet, utan all begabbelse. Sedan är det ju en annan sak att hans religiositet sprungit fram ur ett äckel inför världen som han delar med sin upphovsman och att det i alla fall blir den grymme och okänslige spanjoren som får sista ordet. A. R. - 1949Aldous Leonard Huxley, född 26 juli 1894 i Godalming, Surrey, död 22 november 1963 i Los Angeles, Kalifornien, var en brittisk författare. Han var sonson till Thomas Huxley, bror till biologen Julian Huxley och halvbror till nobelpristagaren Andrew Fielding Huxley. Läs mer på wikipedia: http://sv.wikipedia.org/wiki/Aldous_Huxley

Sidor i kategorin "Aldous Huxley"

Denna kategori innehåller endast följande sida.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki