FANDOM


Erich Kästner tillhör Tysklands mest kända och lästa moderna författare. Han är född 1899, studerade en tid språk men övergav studierna för att bli diktare och tidningsman. Ehuru första världskriget slutade redan när han var 19 år hann Kästner i alla fall vara med vid fronten och hans dikter uttrycker också vad kännare kallat »bakruset efter världskrigets blodsorgier» hos den generation som alltför tidigt skickades ut för att göra världshistoria. Kästner är en företrädare för »den nya saklighetens lyrik» som framträdde i Tyskland på 1920-talet, som försmådde de stora orden och som ofta uppnår fina och överraskande effekter genom att i sin formellt stränga samtidslyrik utnyttja ord och facktermer ur modernt vardagsspråk. Detta sätt att dikta har i Sverige sin främsta företrädare i Johannes Edfelt och Hjalmar Gullberg, som väl också från början tillhört Kästners beundrare, och liksom de ger den tyske diktaren uttryck för sitt tvivel och sitt hån inför de makter som drar världen mot undergången.

Som prosaist har han visat prov på samma bittra satiriska konst, bl. a. i berlinromanen »Fabian», men annars har han med det uttrycksmedlet främst gjort sig känd som humorist och som barnboksförfattare och det är i dessa egenskaper han vunnit den verkligt stora publiken. Kästner trivdes naturligt nog inte under Hitler och ägnade sig då han bodde kvar i Tyskland som medlem av »Den inre emigrationen» framför allt åt dessa mer stillsamma förströelser. Bland hans mest kända böcker från denna och andra perioder är de roliga romanerna »Stackars  millionärer» och »Den försvunna miniatyren» samt de ypperliga barnböckerna »Emil och detektiverna» och »Den 35 maj», den senare en uppsluppen surrealistisk saga som med stor behållning kan läsas även av vuxna.
1942 spred sig ett rykte att Kästner skulle ha avlidit, men efter krigsslutet dök han upp igen och verkar nu som tidningsredaktör i Västzonen.
Å. R. 1949
Erich Kästner, född 23 februari 1899 i Dresden, död 29 juli 1974 i München, var en tysk författare, ansedd som en av de främsta företrädarna för litteraturens nya saklighet.

Kästner deltog 1917-1918 i första världskriget. Därefter blev han övertygad pacifist. Vid universitetet studerade han tysk historia och teatervetenskap. Han doktorerade 1925 och arbetade sedan som journalist och kritiker. Han medarbetade bland annat i tidskriften Die Weltbühne

Kästner skrev bästsäljande barnböcker som Emil och detektiverna, men var även en politisk författare. Han hade pacifistiska ideal och skrev för barn, eftersom han trodde på de förnyade krafterna hos varje generations unga. Han var motståndare till naziregimen i Tyskland och hans böcker förbjöds. Alla verk av honom utom barnboken Emil och detektiverna brändes dessutom demonstrativt under de omfattande bokbålen runt om i landet 1933.

1960 belönades han med H.C. Andersen-medaljen för sina bidrag till barnlitteraturen.

Filmerna Föräldrafällan från 1961 och Föräldrafällan från 1998 bygger på Kästners Tvillingarna finner varann från 1950. Kästner bidrog även till manuset i filmen Münchhausen.


Läs mer om honom på wikipedia: http://sv.wikipedia.org/wiki/Erich_K%C3%A4stner

Sidor i kategorin "Erich Kästner"

Denna kategori innehåller endast följande sida.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki