FANDOM


Heliodoros, en antik grekisk bestseller skulle man kanske kunna kalla Heliodoros på sin tid oerhört populära roman om den sköna och dygdiga etiopiska kungadottern Charikleia och dennästan lika sköna och dygdige tessaliske ädlingen Theagenes, romanen om de två älskande som av vidriga omständigheter och fantastiska öden blivit skilda för att till slut återförenas och njuta sin dygds belöning. På en modern läsare verkar nog det hela lite väl sentimentalt och huvudpersonernas ädla karaktärer kan kanske bli en smula prövande, men trots detta läser man boken med ganska stort nöje tack vare författarens friska iakttagelseförmåga och förbluffande fabuleringskonst.
   Om Heliodoros själv vet man ganska litet. Enligt egen uppgift härstammade han från Emesa i Syrien. När han föddes är osäkert, men man får väl anta att det var på 200-talet e. Kr. Enligt en tradition, som säkerligen måste förvisas till legendens värld, blev han sedermera biskop men råkade i misshag hos de kyrkliga myndigheterna, som betraktade hans ungdoms romanförsyndelse med ogillande.
   I det här föreliggande fristående novellistiska avsnittet (Min fars andra äktenskap)berättar en av romanens bifigurer, Knemon, om hur det gick när hans far gifte om sig.
S. A. All världens berättare nr. 12 1949
Heliodoros från Emesa (Homs), som levde omkring 400 e. Kr., var en grekisk författare.

Heliodoros skrev en erotisk roman, Aithiopikon biblia deka, om de underbara öden, som tessaliern Theagenes och den etiopiska kungadottern Charikleia upplevde. Den trycktes hos Hirschig i Scriptores erotici (1856).

Läs mer på Wikipedia: http://sv.wikipedia.org/wiki/Heliodoros_fr%C3%A5n_Emesa

Sidor i kategorin "Heliodoros"

Denna kategori innehåller endast följande sida.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki