FANDOM


Louis Aragon har ett stort namn i modern fransk lyrik.

Han föddes 1897 och framträdde redan i början på 1920-talet som en av den modernistiska diktens främsta agitatorer och enrollerades i surrealismens livliga skaror. Där tillhörde han den flygel som förenade sin radikala konstuppfattning med politisk vänsterorientering och framträdde på 1930-talet som kommunist. Detta tog sig bl. a., som hos många andra europeiska intellektuella, uttryck i att han häftigt engagerade sig för det demokratiska Spanien, besökte fronten som korrespondent och offentliggjorde glödande antifascistiska paroller.

Sitt största ämne fann dock hans, radikala frihetslidelse under tyskarnas ockupation av Frankrike. Då blev Aragon, som nu f. ö. tagit avstånd från surrealismen, en av de mest lästa franska diktarna. Under olika pseudonymer publicerade han en rad »illegala» dikter som snart kom på var litteraturintresserads läppar och där det lätta, eleganta handlaget och den friska tonen i förening med ett stormande frihetspatos måste komma en skandinavisk läsare att tänka på Nordahl Grieg.

Efter krigets slut har Aragon i de livliga franska litteraturfejderna framstått som en av ledarna på den kommunistiska fronten.

— Å. R. 1949


Aragon grundade tillsammans med André Breton den franska surrealismen och började 1919 utge den avantgardistiska tidningen Littérature. År 1920 utkom hans första diktsamling, "Feu de joie". Aragon övergav surrealismen efter ett besök i Sovjet 1930 och ägnade sig i stället åt realismen. Han var en av de första intellektuella som anslöt sig till det franska kommunistpartiet. Under andra världskriget var Aragon verksam inom den underjordiska motståndsrörelsen. Av hans dikter har många tonsatts.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Louis_Aragon

Sidor i kategorin "Louis Aragon"

Denna kategori innehåller endast följande sida.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki