FANDOM


M. E. Saltykov-Sjtjedrin eller  Michail Efgrafovitj Saltykov-Sjtjed­rin föddes år 1826 som son till en förmögen rysk godsägare. Efter studier vid Adelsinstitutet i Moskva och Lyceet i Tsarskoje Selo inträdde han 1844 i statens tjänst såsom ämbetsman vid inrikesministeriet. År 1847 började han sin skönlitterära verksamhet under pseudonymen Sjtjedrin och redan ett år senare förvisades han (som straff för ett par novelier som inte fallit de maktägande i smaken) till en post i det då ytterst ödsliga guvernementet Vjatka. År 1856 återkom han till Petersburg och avancerade på grund av sin stora duglighet och in­telligens snabbt vidare inom inrikesministeriet.

År 1862 övergav han dock helt ämbetsmannabanan och ägnade sig uteslutande åt skriftställeriet. Från år 1868 redigerade han tillsammans med skalden Nekrasov tidskriften »Fosterländska annaler», vilken han efter Nekrasovs död utgav ensam ända tills den 1884 indrogs av, statsmakterna.


Saltykov-Sjtjedrins hela litterära produktion präglas av hans oppositionella och frihetsvänliga inställning och formar sig ofta till en uppgörelse med de maktägande och de missförhållanden som rådde i landet och tiden. Redan hans debut »Gubernskie otjerki» (sv. översättn. i urval under titeln »Småstadsliv») visar hans satiriska anlag och namnet på huvudpersonen i ett annat av hans verk (Familjen Gololjov) godsägaren Judusjka Gololjov, har på ryska blivit synonymt med begreppen hyckleri och förräderi. Bland andra verk av Saltykov­Sjtjedrin kan nämnas den parodi på Rysslands historia han utgivit under titeln »Dumstads historia» samt en del satiriska sagor under vilkas skyddande förklädnad han ofta lyckades överlista censurens argusöga och ge sin satiriska ådra fritt lopp. Det är en av dessa sagor som AvB presenterar.

M. E. Saltykov-Sjtjedrin avled 1889, men hans verk läses fortfarande med stor uppskattning av det ryska folket och utges tid efter annan i nya upplagor.


A. E. H.-1949

Sidor i kategorin "M. E. Saltykov-Sjtjedrin"

Denna kategori innehåller endast följande sida.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki