FANDOM


(1922-1943) hör till de unga i sista världskriget stupade. Han blev inskriven i armen året före sin död, blev utbildad som infanterist och lämnade England några månader innan han föll i Tunisien. Under de sista åren tog han till enbart poesin som uttrycksmedel, tidigare hade han skrivit noveller, versdramer och även funderat på film (varav man kan se exempel i hans utomordentligt visuella poesi) — under hela uppväxttiden, som bl.a. förflöt i Oxford under främst historiska studier, var emellertid poesin hans naturliga skrivsätt och han ville själv knyta an till poeter som Yeats, Eliot och Rilke. Det är som poet han gjort sin främsta insats och skapat sig en position som man i någon mån kan säga att han själv hann räkna med. Han visste att han skrev för sin generation, sin egen tid, och att hans problem var hans kamraters. — Jag är inte en människa utan en röst — skrev han i ett brev året före sin död. Han visste att hans generation var ett betydelsefullt led vid utforskandet av människans paradoxala livsbehov. Hans tankar sökte innerst det centrala i dödsupplevelsen. Men han var aldrig inne i en degenererad dödslängtan. Liksom Rilke uppfattar han dödstanken som central för människan på så satt att hon alltid måste hålla den aktuell för sig för att kunna identifiera sig med den vid slutet och då nå fram till en självklar enhet i sig själv, en syntes av allt liv och all död. Man skulle under sådana omständigheter kunna tro att hans poesi blev en poesi med uteslutande personliga lösningar. Men genom sin visuella begåvning har han nått fram till en allmängiltighet i uttrycken och bilderna som breddar hans problem till tillämpning på mångfalden.
   Hans produktion hann i tryck omfatta två diktsamlingar, några noveller i magasin och artiklar. Av de här publicerade sakerna är dateringen beträffande novellen svårbestämd; sannolikt skrevs den under Oxfordåren. Dikten Timosjenko kom till i maj 1942 alldeles innan Keyes ryckte in i armen och kom i intim kontakt med de problem, han med visuell kraft redan tidigare ställt upp för sig. C. M. v. S.

Källa: All världens berättare nr 11 1949
Sidney Arthur Kilworth Keyes född 27 maj 1922 i Dartford, Kent, död 29 april 1943 i Tunisien, var en brittisk poet.

Keyes föddes i Dartford, Kent. Hans far var officer i armén, och som barn växte Keyes upp hos sin farfar. Han studerade vid Dartford Grammar School, Tonbridge School och vid Oxfords universitet där han blev vän med poeten John Heath-Stubbs. Vid andra världskrigets utbrott tog han värvning i armén 1942 och tjänstgjorde i Tunisien som löjtnant. Han tjänstgjorde i två veckor innan han stupade i strid, en månad innan sin 21:a födelsedag.

1943 blev han postumt tilldelad Hawthornden Prize.


Läs mer i wikipedia: http://sv.wikipedia.org/wiki/Sidney_Keyes

Sidor i kategorin "Sidney Keyes"

Denna kategori innehåller endast följande sida.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki