FANDOMAv Max Lundgren

30-6-70
Lantbrukare Arne Karlsson!
Då en anmälan inkommit att Ni på Eder tomt Backaliden 14:13 uppfört en byggnad av trä, 3 ggr 5 m och då byggnadslån ej givits anmodas Ni snarast inkomma med en skriftlig hemställan, som i vederbörlig ordning kommer att prövas.


Nils Svensson
Ordf i Byggnadsnämnden
30-7-70
Lantbrukare Arne Karlsson!
Med hänvisning till vårt brev av den 30 juni anmodas Ni att snarast inkomma med en skriftlig hemställan. Byggnadsnämnden har i dagarna erhållit en ny anmälan mot detta Edert bygge.


Nils Svensson
Ordf i Byggnadsnämnden
12-8-70
Nils Svensson!
Vad är nu detta för dumheter! Jag prata ju med dej när jag hade byggt och då sa du att det va ingenting och bry sej om. Jag byggde ju skjulet för att jag köpt traktor det vet du ju mycket väl och det är Sjögren som klagat men det vet du också att det är bara för att vi innan dela på hanses traktor och den jäveln har vatt här och druckit jök i flera år och nu så börjar han gorma om att jag köpt traktor. Det är för att det inte lönar sej för han, han har för lite, men sen jag köpte till nere vid Granet så lönar det sej för mej och jag förstår inte varför inte jag som alla andra får ha ett skjul för den. Du kunde ju tatt mopeden och åkt hit och frågat jag har annat att göra än och sitta här och skriva brev. Och förresten så vet jag att Sjögren har för många svin och är det så han inte slutar så ska jag min själ ringa till Hälsovårdsnämnden hälsa han det.


Arne Karlsson
20-8-70
Lantbrukare Arne Karlsson!
Efter Eder hemställan av den 12-8-70 angående nybyggandet på Eder tomt Backaliden 14:13 anmodas Ni av nämnden att inkomma med närmare detaljer vad det gäller placering, ändamål m m.
Sedan dessa uppgifter inkommit kan byggnadslov erhållas, efter det att erforderliga stämpelavgifter erlagts.


Nils Svensson
Ordf i ByggnadsnämndenPS. Jag sitter ju i Hälsovårdsnämnden, ska jag göra en anmälan på Sjögren?
DS.


23-8-70
Nils Svensson!
Är du inte riktigt klok, Svensson! Jag har inte gjort nån hemställan jag har byggt ett skjul för min traktor bara ett skjul för en traktor och du talar om en byggnad, det är ju för fan ett skjul och det ska va till att skjula traktorn, är du en sån idiot så att du inte begriper det så förstår jag inte hur fan du kornmit in i det kommunala! Och så frågar du var det ligger, du har ju själv vatt här, det ligger på backen, färgen är rö, va är det för dumheter med stämpelavgifter, det är ju bara ett skjul för min traktor, det har jag ju sagt flera gånger! Var god lägg dej inte i Sjögrens grisar, han har sålt sin traktor så nu lånar han min och såna affärer vill vi sköta själv!


Arne Karlsson
15-9-70
Lantbrukare Arne Karlsson!
Då vi ännu inte fått in begärda ritningar å nybygge å garage på Eder tomt Backaliden 14:13 måste vi anmoda Eder att snarast inkomma med sådana. I annat fall kan Ni åläggas bötesstraff och ifrågavarande byggnad kan komma att underkastas domstols prövande.


Nils Svensson
Ordf i ByggnadsnämndenPS. Det är så här det måste gå till, förstår du väl! Jag sitter ju i Hälsovårdsnämnden också. Har Sjögren för många grisar?
DS.


17-9-70
Nils Svensson!
Jamen Svensson, på Skytteföreningen så sa du att det va klart, jag kan
för helskotta inte rita nån karta och va fan ska ni med den till?! Det är ett skjul har jag sagt! Ett skjul! Ett skjul för en traktor! Du vet att Eva-Britt är på det viset och nu har hon fått för sej att jag ska åka i fängelse för det där jävla skjulet och du vet att det inte är bra med sånt när dom ska till, du har ju själv kor, du måste ju ta nån reson!! Lägg dej inte i Sjögrens grisar!! Sjögrens grisar är hans egen sak, lägg dej inte i det!! Du kan väl ta mopeden och åka hit så ska vi ta en kaffegök och klara opp alltsammans!


Arne Karlsson
22-12-70
Lantbrukare Arne Karlsson!
Byggnadsnämnden har beslutat tillstyrka Eder ansökan om byggnadslov för att uppföra ett stycken garage för traktor eller annat motordrivet fordon på plats, som angivits i Eder ansökan. Handlingar i ärendet medsändes och ifylles på de platser, vilka markerats med kryss samt återsändes till undertecknad.


Nils Svensson
Ordf. i ByggnadsnämndenPS. Hälsa Sjögren och säj till honom så där mellan skål och vägg att Hälsovårdsnämnden ska ha inspektion av grisbeståndet.
DS.

Ur 21 nästan sanna berättelser, En bok för alla 1996.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki