FANDOM


Stiessel 1

Baksidetext:VIKINGASAGOR


innehåller nio mustiga sagor om vikingarnas hjältar och deras äventyr.


   Lena Stiessel återberättar både kända och mindre kända sagor ur den nordiska mytologin och den isländska sagoskatten.


   Till varje saga hör ett faktaavsnitt som kopplar sagans personer och händelser till historiska fakta.


  — ofta finns ett korn av sanning i sagan!


Karta
Stiessel 2

Vikingasagor - förord

Völsungasagan av Lena Stiessel (Drama)

Aslögs saga av Lena Stiessel (Drama)

Ragnar Lodbroks saga av Lena Stiessel (Drama)

Sagan om Beowulf av Lena Stiessel (Drama)

Rolf Krakes saga av Lena Stiessel (Drama)

Sagan om Amled av Lena Stiessel (Drama)

Ynglingasagan av Lena Stiessel (Drama)

Olav Tryggvassons saga av Lena Stiessel (Drama)

Fritjof den djärves saga av Lena Stiessel (Drama)

Vikingasagor - släktträd

Ordförklaring

avfärda => avvisa något, inte vilja ha med att göra

avgudadyrkare => person som dyrkar främmande gudar

bane => orsak till död

banesår => dödligt sår

beryktad => berömd

blodshämnd => mord som hämnd för mord på egen släkting

blot => religiös rit när man offrar djur eller människor till en gud

bot => gottgörelse

bärsärk => slagskämpe som grips av raseri

drott => hövding

dådsnar => rask

envig => tvekamp, kamp mellan två personer

fager => vacker

fara ut i viking => åka på vikingafärd

fostbrödralag => oupplösligt vänskapsförbund

frejdad => berömd, högt värderad

fri lejd => löfte om säkerhet när man är på fientligt område

fylgja => skyddsande

förskingra => här: slösa bort någon annans pengar

gisslan => fånge som t ex kan dödas om inte vissa villkor uppfylls

hednisk => icke kristen

hirdman => livvakt

hycklare => person uppträder på ett falskt sätt, person med "fel" religion

härnad => plundringståg

härskri => stridsrop

hövisk => artig och elegant

inkassera => driva in betalning, inhämta

jarl => högsta ämbetsman i riket

klitter => sanddyner

kvanne => ört

kviga => ung ko som inte har kalvat

kväda, kvad, kvädit => uttrycka sig i dikt

nesa => något som man måste skämmas för

otillbörliga närmanden => försök till sexuell kontakt

ränna => sticka

sejda => trolla

sejdkvinna => trollkvinna

skär => här: steg med skridsko

Sleipner => guden Odens åttafotade häst

stigman => landsvägsrånare, stråtrövare

stungit => stuckit

stäv => för på båt

sven => tjänare

svit => uppvaktande följe

underhandla => diskutera, förhandla

valkyria => kvinnlig krigare i guden Odens tjänst

värnlös => hjälplös

KÄLLO R

Baecksted, Anders. Nordiska gudar och hjältar. Forum 1990.

Bra Böckers Hexikon. Bra Böcker 1981.

Dahlström, Kata. Nordiska hjältesagor. Rediviva 1986.

Eddans hjältesånger tolkade av Åke Ohlmarks. Gebers 1954.

Fornnordiska sagor, bearbetade på svenska av A. Eckermann. Niloe 1980.

Gödecke, P.A. sagan om Ragnar Lodbrok och hans söner. Nordstedt & söner 1880.

Hallberg, P. Den isländska sagan. Läromedelsförlagen 1969.

Henrikson, Alf. Svensk historia. AB 1992.

Isaksson, Olov. Vikingatid. Berghs 1992.

Magnusson, Magnus. Vikingar i öst och väst. R&S 1981.

Ohlmarks, Åke. Vikingatågen och runstenarna. sjöstrands 1981.

snorres konungasagor. Hednakungarna. Forum 1961.

Sturlason, snorre. Eddan i översättning av Åke Ohlmarks. Zindermans 1964.

Sturluson, Snorri. Nordiska kungasagor 1. Fabel 1991.

Tegnér, Esaias. Frithiofs saga. Nst 1961.

Vikingahistorier. Urval och översättning av Åke Ohlmarks. FIB 1975.

Världens bästa myter och sagor i urval. NoK 1983.